Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Everdenberg-Oost

Let op: 
Er is landbouwgrond te koop ten oosten van het plangebied Everdenberg-Oost. De landbouwgrond krijgt geen bedrijfsbestemming. Afgelopen tijd gebeurt het regelmatig dat externe partijen in dit plangebied grond te koop aanbieden als bouwkavel en hierbij verkeerde informatie over de bestemming vermelden. Wij willen u hierop wijzen. Controleer altijd de bestemming van grond bij de gemeente. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 

De gemeente is van plan het bedrijventerrein Everdenberg uit te breiden. Het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt begrensd door de Heikantsestraat aan de noordzijde, het bestaande bedrijventerrein Everdenberg c.q. het Oude Heikantsepad aan de westzijde, het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde en het landelijk gebied aan de oostzijde.  

  • Het bedrijventerrein wordt goed ontsloten en ligt vrijwel direct aan de A27. 
  • De omvang van het te realiseren bedrijventerrein is ongeveer 20 hectare. Daarnaast komen er zes woon-/werkkavels aan de Heikantsestraat. 
  • Het bedrijventerrein is geschikt voor diverse bedrijven, grote en kleine bedrijven tot milieucategorie 3.2 (hetzelfde als bestaande Everdenberg). Het terrein kent een flexibele indeling, er is geen minimale maat voor de kavels, maximaal zijn de kavels 5 hectare. In overleg met gegadigden wordt gekeken naar de gewenste ligging en omvang van de kavel. De toegestane hoogte aan de noordelijke kant van het terrein is 12 meter, aan de zuidelijke kant is bouwen tot 16 meter toegestaan.   
  • De woonwerkkavels kennen een woning (4 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de voorkant en een bedrijfsgebouw (6 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de achterzijde van het perceel. Hier worden bedrijven tot milieucategorie 2 toegestaan.

De ontwikkeling en uitgifte wordt in samenwerking tussen Gemeente en Roozen van Hoppe gedaan. Het bedrijventerrein wordt dan zo spoedig mogelijk ontwikkeld en er wordt parkmanagement opgestart.

Start verkoop in 2020

Het bestemmingsplan is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit bestemmingsplan zijn drie beroepen ingediend bij de Raad van State.

Op 18 februari jl. was de zitting bij de Raad van State. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Samen met onze partner Roozen van Hoppe zijn we bezig met het opstellen van een inrichtingsplan en het uitwerken van de uitgiftevoorwaarden. Zodra de uitgiftevoorwaarden zijn vastgesteld zullen we de bedrijven die voldoen aan de criteria die gesteld worden benaderd worden voor een vervolggesprek.

Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 zijn.

De belangstelling voor het bedrijventerrein is erg groot en er zijn dan ook veel geïnteresseerden.

Geïnteresseerden kunnen zich wel al melden bij de gemeente Oosterhout en indien gewenst, gaan we, bij voorkeur op de huidige locatie van uw bedrijf, met kandidaten in gesprek.

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost kunt u contact opnemen met de projectleider de heer G. Bartels, email g.bartels@oosterhout.nl of mevr. Gwen van Mook (Accountmanager Bedrijven) tel. 0162-489168 of e-mail: ez@oosterhout.nl . 

Aanvullende informatie

- Bewonersbrief 14-2-2017, Ontwerp bestemmingsplan (pdf 10 kb) 
- Presentatie 6 september 2016 aan Raad (pdf 33,9 mb)
- Reconstructie N629 Dongen-Oosterhout (verwijzing www.brabant.nl)
Bewonersbrief 24-8-2016 Plan voor ontwikkeling Bedrijventerrein Everdenberg-Oost (pdf 19kb)