Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Water

vijver met zwanen

De gemeente onderhoudt de siervijvers, fonteinen en bruggen. Jaarlijks moeten slootbodems en taluds worden gemaaid en eens in de tien jaar worden ze uitgebaggerd. Alle overige waterlopen en sloten die in het belang zijn van de waterhuishouding worden onderhouden door het waterschap Brabantse Delta.

Waterloket

Meer informatie over water vindt u in het Waterloket.