Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Oosterhout werkt volgens de Diftar methode

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval u aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing.

Geld besparen en minder milieuvervuiling

Het principe is simpel. De grootste kostenpost is het restafval: u betaalt voor het aantal kilo restafval dat in de grijze container zit én voor het aantal keren dat u de grijze container laat legen. Hoe minder afval in de grijze container belandt, hoe minder kilo’s restafval u aanbiedt én hoe minder vaak u de grijze container hoeft aan te bieden. Dus door goed te scheiden in herbruikbaar afval (papier, glas en blik, textiel, kleding, groente-, fruit- en tuinafval,  plastic en drankenkartons) kunt u geld besparen. Maar dat niet alleen. Restafval is duur om te verwerken, het moet worden verbrand tegen hoge kosten. Door goed te scheiden in herbruikbaar afval hoeft er minder afval verbrand te worden. Goed scheiden betekent dus ook minder milieuvervuiling, minder CO 2.

Kosten

U betaalt voor uw huishoudelijk afval een vast basisbedrag dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Op de pagina tarieven leest u wat u betaalt voor het aanbieden van uw afval. De volgende afvalstromen zijn gratis:

  • Kunststof verpakkingsmateriaal (plastic), drankenkartons en blik
  • Glas 
  • Oud papier
  • Gescheiden afval dat opnieuw kan worden gebruikt, kunt u gratis naar de Milieustraat brengen

Afvalinzameling in Oosterhout

De gemeente Oosterhout zamelt het volgende afval huis aan huis in:

  • Eén keer in de vier weken het restafval (Hoogbouw adressen één keer in de twee weken);
  • Eén keer in de twee weken het Groente-, Fruit- en Tuinafval;
  • Eén keer in de twee weken kunststof verpakkingsafval (plastic), drankenkartons en blik;
  • Eén keer in de vier weken papier (Hoogbouw adressen één keer in de twee weken)

Kratjes, zakken en containers moeten worden aangeboden op de door de gemeente aangewezen plaats. Deze locatie is herkenbaar aan de stoeptegel met het containersymbool. Uw container, krat, doos of zak moet op de dag van lediging uiterlijk om 7:30 buiten worden aangeboden. Om 19:00 uur op de dag van lediging dienen de containers en kratjes weer binnen gehaald te zijn. Het nettogewicht van de container mag niet meer dan 60 kilogram bedragen. Bij normaal gebruik zal dit gewicht niet overschreden worden. Zand, stoeptegels en dergelijke horen niet in de container en zullen de container snel te zwaar maken. Het deksel van de container moet gesloten zijn. De container moet met de handgrepen naar de weg aangeboden worden. In speciale situaties kunt u gebruik maken van tariefzakken / blauwe betaalzakken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina containers, kratten en zakken.

Hoogbouw en appartementen

Woont u in een hoogbouw- of appartementencomplex, dan heeft u in de meeste gevallen de beschikking over een ondergrondse afvalcontainer in de buurt. Deze ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor het restafval en groente- en fruitafval. Om gebruik te maken van de ondergrondse container heeft u een milieupas nodig. Als uw appartement over een tuin of groenvoorziening beschikt, kunt u voor het tuinafval gebruik maken van een groene container. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval 0800-333 66 99. Het overige afval wordt apart opgehaald:

  • Blik, plastic en drankenkartons in zakken
  • Oud papier en karton in krat of inpandige container