Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Maakt u dan gebruik van de zoekbalk bovenin deze website.

Toon alles / Verberg alles

 • Bedrijfsafval: wanneer mag ik mijn bedrijfsafval aanbieden?

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het ook laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst. Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, neemt u contact op met de gemeente. Bedrijven en instellingen kunnen containers afnemen voor restafval, oud papier en GFT-afval. Dit gaat op basis van een jaartarief. Op deze pagina vindt u meer informatie, zoals de tarieven.

  Heeft u afgesproken dat uw afval wordt opgehaald door de gemeentelijke reinigingsdienst? Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u zien wat voor u de inzamelingsdag is.

  • Heeft u een overeenkomst voor een wekelijkse lediging dan houdt u de dag aan dat het betreffende afval in uw buurt opgehaald wordt. Voorbeeld: Het restafval wordt in uw buurt bij particulieren 1x in de 4 weken op maandag opgehaald. Dan kunt u elke maandag het rest afval aanbieden.
  • Heeft u een overeenkomst voor een tweewekelijkse lediging dan houdt u de dag en het weeknummer (oneven of even) aan dat het betreffende afval in uw buurt opgehaald wordt. Voorbeeld: Het restafval wordt in uw buurt bij particulieren 1x in de 4 weken op woensdag opgehaald. Op de afvalkalender staat dat de eerste keer 11 januari is. 11 januari valt dit jaar in een even week. Dit betekent dat u het afval elke woensdag van een even week mag aanbieden.
  Category: Afval
 • Medisch afval: wanneer mag ik dat aanbieden?

  Als u medisch afval heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval, telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). Er kan dan een extra restafvalcontainer aangevraagd worden. De ledigingen/kilo's van die container worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u een kopie van een aankoopbewijs/afleverbon/pakbon van uw medicijnen moet tonen om aan te geven dat u veel medisch afval heeft. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefsgewijze controle. De medische containers worden tweewekelijks in de huisvuilroute geledigd. Voor de medische container volgt u op de afvalkalender de inzameling van restafval en papier.

  Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen bij de helpdesk afval.

  Category: Afval
 • Papier: Moet ik betalen voor papier?

  Nee. De papierinzameling voor laagbouw (via papiercontainer) en voor hoogbouw (via krat of container) is gratis.

  Category: Afval
 • Glas: waar vind ik de glasbakken?

  Glasbakken vindt u bij winkelcentra en op sommige plekken in de wijk. Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u de voor u dichtstbijzijnde glasbak.

  Category: Afval
 • Container: ik wil mijn container graag omwisselen voor een grote of een kleine, hoe moet dat?

  Mocht uw container te groot of te klein zijn dan kunt u eens per kalenderjaar gratis van container veranderen. Hiervoor kunt u bellen met de Helpdesk Afval op 0800-333 66 99.

  Category: Afval
 • Textiel: hoe kan ik textiel aanbieden?

  Textiel kunt u (gratis) aanbieden  bij  de milieustraat.

  Category: Afval
 • Hoogbouw papier: hoe is de papierinzameling voor hoogbouw geregeld?

  Oud papier en karton kunt u net zoals in 2016 aanbieden in krat of in inpandige container (één keer in de twee weken). Kijkt u hiervoor op de afvalkalender van 2017:

  • Hoogbouw adressen mogen papier op dezelfde dag aanbieden als de rest van de wijk het papier in containers aan de straat zet. Hiervoor kijkt u naar de blauwe vakjes/dagen op de kalender.

  • Twee weken daarna mogen kratten papier weer aan de straat worden gezet. Dit kan op dezelfde dag als het restafval in de wijk aan de straat staat. Dit is herkenbaar aan de grijze vakjes/dagen op de afvalkalender.   
  Category: Afval
 • Afval: hoe kan ik ruimte besparen in de zak voor plastic, blik en drankenkartons?

  Blikjes en flesjes kunt u kleiner maken om ruimte te besparen in de zak. Stop geen afval in de blikjes of flesjes, want dat kan niet van elkaar gescheiden worden.

  Category: Afval
 • Afval: wat moet waar?

  Op www.afvalscheiden.nu vindt u een scheidingswijzer die u vertelt waar u welk afval kwijt kunt. 

  Category: Afval
 • Gemeentelijke onderscheiding

  Gemeentelijke Onderscheiding

  Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Ook om hiervoor in aanmerking te komen moet sprake zijn van een langdurige en intensieve inzet voor de Oosterhoutse samenleving. 

  Het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Een uitgebreide brief, waarin de verdiensten van betrokkene worden vermeld en waarin wordt aangegeven waarom men vindt dat hij of zij een onderscheiding verdient, volstaat als voordracht.

  Ook bij het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding geldt dat het verstandig is om vooraf te overleggen met de medewerker kabinet en representatie van de gemeente.

  Voor informatie over de Koninklijke Onderscheidingen kijkt u bij veelgestelde vragen onder Koninklijke Onderscheiding.

 • Koninklijke Onderscheiding (lintje)

  Koninklijke onderscheiding (lintje)

  Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen een lintje verdienen. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de heer S. Kock, medewerker kabinet en representatie van de gemeente. Hij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

  Het formulier dat u moet gebruikten voor het aanvragen van een lintje kunt u downloaden van www.lintjes.nl of opvragen bij de medewerker kabinet en representatie. Op genoemde website vindt u ook een nadere toelichting op wat allemaal nodig is om de aanvraag kansrijk te maken.

  Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Dat vraagt tijd. Aanvragen voor de Lintjesregen (jaarlijks worden op de vooravond van de verjaardag van de Koning onderscheidingen uitgereikt; de Lintjesregen) dienen dan ook uiterlijk op 1 juli in het voorafgaande jaar (maar liefst eerder) bij de burgemeester binnen te zijn. Overigens is het ook mogelijk om op andere momenten in het jaar een Koninklijke onderscheiding uit te laten reiken. De medewerker kabinet en representatie kan u hierover nader informeren.

  Gemeentelijke onderscheiding

  Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen: Gemeentelijke onderscheiding.

 • Privacy: Hoe gaat de gemeente om met mijn privacy?

  De gemeente is verantwoordelijk voor uw privacy en moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat gemeenten uw gegevens alleen aan anderen mogen verstrekken, wanneer u hiervoor toestemming geeft. De gemeente kan u dus om die toestemming vragen.

  Voor meer informatie over de Privacywet zie de pagina Privacy.

 • Medisch afval: Kan ik in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding vanwege medische indicatie?

  Als u medisch afval heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). Een extra restafvalcontainer kan dan aangevraagd worden. De ledigingen/kilo's van die container worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u over een kopie van een aankoop/afleverbon moet beschikken. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefgewijze controle. De medische containers worden tweewekelijks in de huisvuilroute geledigd.

  Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen bij de helpdesk afval.

  Category: Afval
 • Afvalstoffenheffing: Kan ik in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

  Ja, wanneer uw inkomen niet toereikend is, kunt u kwijtschelding aanvragen. De voorwaarden voor kwijtschelding zijn dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau en niet in het bezit bent van een eigen woning. Het bedrag dat u wordt kwijtgescholden is maximaal het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing. Als u de containers vaker aanbiedt, moet u zelf voor deze ledigingen betalen.

  Category: Afval
 • Gewicht container: Wat moet ik doen als ik denk dat het genoteerde gewicht niet klopt?

  Mocht u vermoeden dat er met de telling iets niet in orde is, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis).

  Category: Afval
 • Gewicht container: Hoe weet ik of het genoteerde gewicht klopt?

  De kans op fouten in de meting is minimaal. De weeginstallatie op de vuilniswagen is officieel geijkt. Daardoor weten we dat de geconstateerde gewichten kloppen. Verder zijn alle containers in Oosterhout gecontroleerd op de werking van de chip en de koppeling aan het adres. Alleen bij grijze containers is het gewicht van belang omdat u per kilo betaalt.

  Category: Afval
 • Mest landbouwdieren: Wat doe ik daarmee?

  Mest van landbouwdieren (koeien, paarden, schapen en kippen bijvoorbeeld) kunt u niet aanbieden op de milieustraat. De gemeente mag namelijk alleen huishoudelijk afval inzamelen, afval dat afkomstig is uit een normaal huishouden. Mest van landbouwdieren is geen huishoudelijk afval, maar bedrijfsafval. Houders van landbouwdieren kunnen afspraken maken met een boer, of met een erkende inzameldienst met een inzamelvergunning voor deze meststoffen.

  Category: Afval
 • Zwerfafval: door diftar wordt er toch veel meer zwerfafval in de natuur gedumpt?

  Uit de praktijk blijkt dat zwerfafval in de omgeving nauwelijks toeneemt. Vanzelfsprekend wordt daar zo veel als mogelijk is op gehandhaafd. Het zwerfafval wordt opgeruimd door regelmatig een medewerker met een vrachtwagentje te laten rondrijden. De jaarlijkse extra kosten daarvan staan niet in verhouding tot de financiële voordelen voor de burgers.

  Category: Afval
 • Dumpen afval: Hoe moet ik voorkomen dat een ander afval in mijn container gooit?

  Slechts een handjevol mensen wil het risico lopen om betrapt te worden als ze hun afval in andermans container of in de natuur dumpen. Het gemeentebestuur gaat er niet van uit dat er in Oosterhout 's nachts tientallen mensen op pad gaan om hun vuilnis stiekem in andermans bakken te dumpen. Bent u er echt bang voor? Zorg dan dat uw grijze container altijd vol aan de straatkant staat, zodat er niks meer bij kan. U kunt eventueel tegen betaling een speciaal slot bestellen, via telnr 0800-333 66 99.

  Category: Afval
 • Blad gemeentelijke bomen: Ik heb veel afval van gemeentelijke bomen en moet dus vaker mijn groene container buiten zetten, dat kost mij dus extra geld?

  Er worden bladkorven geplaatst in verschillende straten, zodat het blad uit de openbare ruimte ook in 'groene' straten kosteloos afgevoerd kan worden. U kunt de groene container gevuld met blad ook gratis ledigen op de milieustraat.

  Category: Afval
 • Gewicht en frequentie afval: Hoe worden gewicht en frequentie gemeten?

  In elke container zit een chip met een uniek nummer. Dit nummer geeft aan wat voor soort container het is. Op het inzamelvoertuig zit een antenne. Iedere keer dat u één van uw containers aan de straat zet om te laten leegmaken leest en registreert de antenne de chip in uw container. Ook zitten er weegcellen op de inzamelwagen, die tot op een halve kilo nauwkeurig wegen hoeveel afval er in uw container zit. Na de inzameling worden de geregistreerde gegevens gekoppeld aan een adres.

  Category: Afval
 • Groene container: Waarom wordt de groene container niet gewogen?

  Om mensen te stimuleren zo veel mogelijk groente-, fruit- en tuinafval in de groene container te gooien. Als we dat zouden gaan wegen, dan zouden we burgers dus eigenlijk bestraffen voor goed gedrag.

  Category: Afval
 • Betalen afval: Waarom moet ik ook betalen per keer dat ik de grijze en groene container aanbied?

  Daarmee probeert de gemeente te stimuleren dat er geen halflege containers worden aangeboden. De vuilnisophaaldienst heeft met gedeeltelijk gevulde containers net zo veel werk als met volle. Het werkt dus efficiënter als er alleen volle containers worden aangeboden.

  Category: Afval
 • Rekening afval: Waarop is mijn rekening gebaseerd? (ondergrondse container)

  Uw rekening bestaat uit de volgende elementen:

  • een vastrecht
  • het aantal keren dat u de afvaltrommel van de ondergrondse container vult en dichtdoet 


  De tarieven vindt u op de tarievenpagina.
  Uw gebruik kunt u bekijken via de knop Inloggen Mijn afval. Bij de ondergrondse containers kan daar twee nachten vertraging in zitten.

  Category: Afval
 • Rekening afval: Waarop is mijn rekening gebaseerd? (grijze en groene containers)

  Uw rekening bestaat uit:

  • Een vastrecht
  • Het aantal keren dat de grijze container is aangeboden
  • Aantal kilo's grijze container
  • Het aantal keren dat de groene container is aangeboden

  De tarieven vindt u op de tarievenpagina.
  Uw gebruik kunt u bekijken via de knop Inloggen Mijn afval.

  Category: Afval
 • Koopzondag: Wanneer zijn de koopzondagen?

  Door het jaar heen zijn op verschillende zondagen de winkelcentra geopend.

  Klik op de link voor de koopzondagen:

  Vanaf november 2013 is er een gewijzigd beleid op het gebied van winkelen en parkeren op zondag.

 • Adres stadhuis: wat is het adres van het gemeentehuis?

  Wat is het adres van het stadhuis?

  Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout
  Postadres: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout (route)
  Het algemene telefoonnummer is 14 0162 

 • Paspoort aanvragen: Wat moet ik meenemen als ik een paspoort kom aanvragen?

  Alle informatie over paspoorten vindt u onder Paspoort in ons digitaal loket.

 • Rijbewijs: Waar vind ik meer informatie over rijbewijzen?

  Klik op de link voor informatie over het vernieuwen rijbewijs

 • Straatverlichting is stuk, waar kan ik dat melden?

  Voor het melden van niet werkende straatverlichting kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte

 • Calamiteit: kan ik dit melden buiten reguliere werktijden?

  Een calamiteit in de openbare ruimte die geen uitstel kan hebben tot de volgende werkdag, zoals wateroverlast, een storing in de riolering, gaten in de weg etc. meldt u bij:
  Meldkamer politie Midden- en West- Brabant via 0900-8844

 • Afval grof afval: Waar kan ik mijn grof afval kwijt?

  Grof afval kunt u zelf wegbrengen naar de Milieustraat of door de gemeente op laten halen. Voor overige vragen en het laten ophalen van grof huisvuil kunt u naar de pagina  Grofvuil en Snoeihout laten ophalen of contact opnemen met Helpdesk Afval 0800 333 66 99 (gratis).

 • Kabeltelevisie: Waar kan ik informatie over Ziggo (voorheen Casema)/kabeltelevisie krijgen?

  Ziggo verzorgt de kabeltelevisie in Oosterhout. U heeft bij Ziggo de keuze uit analoge of digitale televisie. Voor informatie of storingsmeldingen kunt u zich wenden tot Ziggo, telefonisch bereikbaar via 0900 - 1884 (lokaal tarief) of via http://www.ziggo.nl/

 • Milieustraat openingstijden: Wanneer is de milieustraat open?

  Milieustraat:

  Adres: Wilhelminakanaal 7, 4905 AG Oosterhout
  Telefoonnummer helpdesk afval (0800) 333 66 99 (gratis)

  Openingstijden Milieustraat tot 31 maart 2020:

  Maandag: 12.30 - 16.30 uur

  Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

  Bijzondere openingsdata: 

  De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

  Gesloten op:

  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

   

   

   

   

   

   

 • Wegdek in mijn straat is slecht, waar kan ik dat doorgeven?

  Voor het melden van slechte bestrating kunt u contact opnemen met het 

  Meldpunt Openbare Ruimte
  Telefoonnummer: 14 0162

  Meer informatie over het Meldpunt openbare ruimte en calamiteiten.

 • Afval inzameling: Wanneer wordt het huisvuil bij mij in de buurt opgehaald?

  Voor informatie over de inzameling van afval van huishoudens kunt u naar de pagina Afval.

 • Anti-reclame ('nee-nee' of 'nee-ja') sticker, waar kan ik die aanvragen?

  U kunt de anti-reclamesticker gratis afhalen bij het gemeentelijk informatiecentrum aan het Slotjesveld. U kunt de anti-reclamesticker ook on-line bij milieudefensie bestellen. Er bestaan twee soorten stickers: “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Ja, wél huis-aan-huis bladen” en “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Nee, géén huis-aan-huis bladen”. Voor beide stickers geldt dat u wél gemeentelijk voorlichtingsmateriaal blijft ontvangen.

 • Openingstijden: wat zijn de openingstijden van de gemeente en kan ik een afspraak maken?

  Zie ook de pagina Op afspraak

  Informatie- en Servicecentrum

  Gemeentewinkel 24 uur per dag, 7 dagen per week

  https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/

  Stadhuis

  Gesloten in 2020: 

  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

  Op afspraak bij balie Burgerzaken

  Maandag t/m woensdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Donderdag: 9.00 tot 20.00 uur
  Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 

  Op afspraak bij balies Wmo, Werk en inkomen, Vergunning en handhaving

  Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur 

  U kunt een afspraak voor uw bezoek aan het stadhuis direct zelf inplannen via het digitaal loket of bel 14 0162. Omdat de inroostering van de balies een dag van tevoren plaats vindt, dient u minimaal een werkdag van tevoren te reserveren. Tijdens de avondopenstelling is het Servicecentrum Publiekszaken niet geopend voor verzoeken Burgerlijke Stand (zoals bijv. een erkenning van een ongeboren vrucht, of een huwelijksaangifte) en naturalisatie-verzoeken. 

  Milieustraat

  Adres: Wilhelminakanaal-Oost 7, 4905 AG, Oosterhout
  Telefoonnummer: 14 0162

  Maandag van 12.30 - 16.30 uur

  Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

  Bijzondere openingsdata: 

  De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

  Gesloten op:

  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

   

   

   

 • DigiD: Wat is een DigiD?

  DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op http://www.digid.nl/. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij gemeente Oosterhout kunt u inloggen met uw DigiD. Voor meer informatie over digitaal aanvragen, klik op de volgende link: informatie digitaal aanvragen.

  Category: DigiD