Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inschrijving Oosterhoutse Kermis 2020 gestart!

Oosterhoutse Kermis 21 tot en met 26 augustus 2020

Welkom op de webpagina van de Oosterhoutse kermis! 

De Oosterhoutse kermis is op vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus 2020.

Het college van Oosterhout nodigt belangstellenden uit om zich in te schrijven voor een standplaats!

Wanneer wordt de kermis gehouden?

Van vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus 2020

Openingstijden (toegankelijk voor bezoekers)

Vrijdag van 16.00 – 19.00 uur Stille Kermis, van 19.00 tot 24.00 uur reguliere kermis

Zaterdag tot en met woensdag van 13.00 - 24.00 uur

Terrein (locaties kermis)

Slotjesveld, Slotlaan, Slotpark en Heuvel.

Op- en afbouwtijden

Opbouw én plaatsaanwijzing is op de woensdag voorafgaand aan de kermis vanaf 19.00 uur. Het terrein dient de woensdag ná afloop van de kermis om 12.00 uur leeg te zijn. Brandweer Midden- en West Brabant zal een controle uitvoeren bij de salonwagens én attracties.

Elektrische installatie

De stroomleverantie gebeurt met dieselstroomaggregaten door Interchange Services. De aansluitkosten zijn voor rekening van de exploitant, stroomverbruik is voor rekening van de gemeente Oosterhout. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan.

Inschrijven en verhuurvoorwaarden

Inschrijving voor elke inrichting/attractie moet afzonderlijk gebeuren via het inschrijfformulier. Inschrijven voor een standplaats op de kermis kan tot 17 januari (16.00 uur). U dient ook de verhuurvoorwaarden na te leven. 

Het bijvoegen van een recente foto van de attractie is noodzakelijk. Aan exploitanten van nieuwe vermaakzaken en/of publiektrekkers welke voor de gemeente Oosterhout bijzonder zijn, kan eventueel bij wijze van uitzondering bij de standplaatsverlening voorkeur worden verleend, mits de attractie op het moment van inschrijving in het bezit is van de exploitant, aan de reguliere verpachting wordt deelgenomen én de plaatsing van de attractie in het kermisplan past. Iedere inschrijver wordt geacht met de verpachtingsvoorwaarden bekend te zijn én ontvangt omtrent de gunning schriftelijk bericht.

Al verpacht zijn:

Gebakkraam, Babyflug, Trip Temptation, Happy Spider, Temple of food, Walking Street, Hangover, nostalgische kermis (zweefmolen draaimolen luchtschommel bootjesmolen, ballenfontein vliegbomspel rupsbaan), Grijpkranen (Big One en Lucky Cranes), Pusher, Kermiscafé, American Skee-Ball, Aqua Blasta, Little Las Vegas, Suikerspin/popcorn, Grand Canyon, Buggy, Fun plates, Trampoline, Flessenspel, Lucky Cranes, Babysport, Poffertjeskraam, Fried Chicken, Kop van Jut, Mega Luna-Park, Ballenfontein, Lijntrekspel, Chips on stick, Nougat/suikerwerkkraam, Autoscooter, Boksbal, Mini Cars, Churros, Bussensport, Lucky Duck, Flying Jumbo, Voetbalspel, Kamelenrace, Future Dance, Pony rijden, Mad Mill, Cherokee Fotoschietsalon, IJssalon, Paling en Visverkoop, en Muziek Express.

Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden; u dient wel alle verhuurvoorwaarden na te leven. 

Bijzonderheden

De belangrijkste voorwaarden waaraan u zich als exploitant aan moet conformeren zijn:

 1. Een ieder aan wie een standplaats zal worden verleend, dient boven de pachtsom een bedrag te voldoen aan servicekosten van € 125,-. De servicekosten worden berekend per attractie. Vanwege de geringe ruimte verwacht de gemeente Oosterhout dat exploitanten die in de regio woonachtig zijn, thuis overnachten.
 2. De kermis zal ook dit jaar weer door worden gepromoot binnen de Feestweek die gaat plaatsvinden door middel van onder andere:
  de kermiskrant
  diverse aankondigingsborden én banieren langs alle invalswegen naar Oosterhout
  promotionele activiteiten tijdens de kermis
  website en sociale media van de gemeente Oosterhout
 3. Iedere exploitant verplicht zich deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. Aan een ieder aan wie een standplaats wordt verleend, zal een bijdrage in reclame/promotie worden gevraagd (verzocht wordt uw bijdrage in te vullen op het inschrijvingsformulier, bijdrage aan reclame en advertentie minimaal € 375,-).
 4. Op de vrijdag zal tussen 16.00 en 19.00 uur een prikkelarme kermis zijn. Wat inhoudt: geen knipperende lichten, muziek staat zacht, attracties draaien minder snel.
 5. De kermis wordt officieel geopend op vrijdagavond 19.00 uur (eventueel gevolgd door een activiteit).
 6. Exploitanten zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden, waaronder de gemeente Oosterhout standplaatsen verpacht.
 7. Alle kermisinrichtingen, waarop het "Besluit regeling veiligheid attractie- en speeltoestellen" van toepassing is, moeten beschikken over een geldig keuringsbewijs, afgegeven door een erkende keuringsinstantie. Een kopie van het keuringscertificaat en het RAS-nummer dient in ieder geval bij de inschrijving te worden meegezonden. Indien er géén keuringsrapport wordt meegezonden, kan uw inschrijving terzijde worden gelegd.

Vragen en contact

Wilt u iets bijdragen aan de kermissen? Of heeft u vragen over de kermissen? Neem dan gerust contact op Arjan Klijsen van de afdeling Informatie en Servicecentrum, cluster Vergunningen, via het e-mailadres kermis@oosterhout.nl.