Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vragen en antwoorden Wmo Dongemond ivm Coronavirus

1. Continuïteit dienstverlening

Geen van u zal in deze tijd lichtzinnig besluiten om dienstverlening te veranderen of (gedeeltelijk) te staken, het belang van kwetsbare cliënten staat bij allen scherp in het vizier. U wordt gevraagd om bij het eventueel (gedeeltelijk) staken van reguliere activiteiten of dienstverlening na te denken over mogelijke alternatieven voor de cliënt, zoals andere, wellicht digitale of telefonische vormen van inzet van medewerkers en/of vrijwilligers. Van diverse organisaties hebben we al begrepen dat daar goede oplossingen voor gevonden zijn.

Mocht er toch blijken dat er een knelpunt ontstaat bij één of meerdere cliënten, dan het verzoek om graag rechtstreeks met de gemeente zelf contact op te nemen om snel en efficiënt tot bespreking/ een oplossing te komen voor de betreffende cliënten. Dit kan via de gebruikelijke communicatiekanalen. Hieronder een overzicht per gemeente:

2. Zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing vanuit het contract bij inzet tijdens Coronavirus vanuit gemeente?

Nee, deze zijn er niet. Er wordt uitgegaan van de professionaliteit van de Aanbieders en daarmee de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en de branche-organisaties volgen.

3. Kan de Aanbieder de inzet starten zonder intake?

Indien de gemeente in de opdrachtverstrekking aangeeft dat er sprake is van spoed, dan worden de afspraken gevolgd zoals opgenomen in het werkafsprakenboek. Overigens vindt de indicatiestelling zoveel als mogelijk doorgang en dat betekent dat deze veelal telefonisch gedaan wordt. Inwoners kunnen zich voor het verkrijgen van een indicatie voor hulpverlening gewoon melden. Er wordt bij nieuwe cliënten aangegeven dat de start van de hulpverlening anders kan verlopen vanwege eventuele capaciteitsproblemen door ziekte bij de Aanbieders. 

 

4. Hoe moet men omgaan met facturatie, wanneer er minder of geen dienstverlening bij cliënt wordt geleverd?

Dit is een landelijk probleem. Er wordt gewacht op de richtlijn van de VNG. Voor de facturatie dienen vooralsnog de geldende contractuele bepalingen gevolgd te worden. Periode 3 eindigt op 22 maart 2020. Er wordt naar gestreefd in deze aanstaande periode duidelijkheid te bieden. De gemeenten willen wel benadrukken dat zij niet van plan zijn aanbieders heden in een lastige financiële situatie te brengen. Daar waar organisaties financieel in de knel komen, kan contact opgenomen worden met het contractmanagement. 

 

5. Waar kan men terecht als iemand iets wil betekenen voor een ander?

Veel mensen willen iets voor een ander betekenen in deze vreemde tijd. Per gemeente zijn er verschillende punten waar men terecht kan: