Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nota Toerisme en Recreatie

De betekenis van toerisme en recreatie neemt toe, in economische zin (toerisme is een groeisector), maar ook bijvoorbeeld als mogelijkheid voor gemeenten om zich te onderscheiden van andere gemeenten. Ook de gemeente Oosterhout wordt zich steeds meer bewust van de betekenis van toerisme en recreatie voor de gemeente. Sinds 1995 is toerisme en recreatie speerpunt van gemeentelijk beleid. In 1996 is het Toeristisch Recreatief Actieplan (TRAP) opgesteld. Dit actieplan is gedeeltelijk uitgevoerd, maar vormt geen uitgangspunt meer voor nieuw te formuleren toeristisch-recreatief beleid. Nog actuele punten zijn uit het TRAP overgenomen naar het in januari 2002 vastgestelde beleidsplan Toerisme en recreatie.  

Dat het belang van toerisme en recreatie steeds meer wordt onderkend, blijkt ook uit de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Stadsvisie-Plus waarin een belangrijke rol wordt toebedacht aan toerisme en recreatie. Daarnaast bieden regionale en landelijke ontwikkelingen op toeristisch/recreatief gebied diverse kansen om het toerisme en recreatie in de gemeente verder te ontwikkelen, en daarmee ook doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken. Het  bevorderen van toerisme is vaak geen op zichzelf staand doel, maar veel eerder een middel om bij te dragen aan de invulling van veel ander doeleinden (bijv. imagobevordering, werkgelegenheid). Om de kansen op het gebied van toerisme en recreatie optimaal te benutten en te sturen, is een goed integraal toeristisch-recreatief beleid van belang.

Hoofddoelstelling van het toeristisch-recreatief beleid is:
Het verhogen van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van Oosterhout voor zowel de eigen inwoners als voor bezoekers waardoor de verblijfsduur en het aantal bezoeken aan Oosterhout zal toenemen, wat een positief effect heeft op de toeristisch- recreatieve bestedingen in Oosterhout en daarmee op de werkgelegenheid.

Klik hier om de beleidsnota Toerisme en Recreatie te openen. Klik hier voor het toeristisch-recreatief bezoekersonderzoek (bijlage bij deze nota).

Meer informatie

../documenten/beleidsnota toerisme.pdf

Mutatiedatum11/11/2004
TrefwoordenToerisme