Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Voorschot ondersteuning zelfstandig ondernemers

25-03-2020

Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat het ondernemers die getroffen worden door de maatregelen vanwege de coronacrisis wil ondersteunen. Een van de ondersteuningsmaatregelen is de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo zal met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 worden ingevoerd en loopt tot 1 juni 2020. 

Het zal nog enige tijd duren voordat het Rijk de definitieve regeling (Tozo) heeft vastgesteld. Om ondernemers in afwachting van de Tozo te ondersteunen heeft de gemeente een voorschotregeling in het leven geroepen, het voorschot ondersteuning zelfstandig ondernemers (Vozo). Indien u zelfstandig ondernemer bent en als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen bent gekomen, kunt u dit voorschot aanvragen.

Als u aan de voorwaarden van de Vozo voldoet wordt u inkomen aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Vozo zijn:

  • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Oosterhout;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent vóór 17 maart 18:45 uur 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. 

Zodra het Rijk met de definitieve regeling (Tozo) komt zullen wij de aanvraag voor het voorschot aanmerken als een aanvraag voor de Tozo. Bij ongewijzigde omstandigheden ontvangt u hiervoor geen afzonderlijk besluit. De dan al verstrekte voorschotten worden met de definitieve uitkering verrekend.

Inmiddels is de TOZO nu van kracht en deze vraagt u aan via https://oosterhout.nl/gemeentewinkel/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers/