Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 49

04-12-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 3 december 2019

Economie en arbeid

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte centrumgebied

Gemeente Oosterhout investeert in het openbaar centrumgebied. De investeringen zijn de eerste stappen om extra impuls aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in het centrum te geven. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren gaan we aan de slag met een aantal projecten voor meer groen, sfeer en beleving om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Zodat iedere bezoeker, ondernemer en bewoner graag in onze binnenstad verblijft. Het college besluit te investeren in het verduurzamen en vergroenen van parkeerplaats de Schapendries, meer groen in de binnenstad met geveltuinen en boombakken bij winkels en horeca, het aanbrengen van nieuwe streetart in de Nieuwstraat en het vervangen van vlaggenmasten. Ondernemers en Verenigingen van huiseigenaren worden uitgenodigd om actief mee te doen aan de vergroening en verfraaiing van de binnenstad.

Overig

Wensen en bedenkingen Verordening rechtspositie raadsleden 2019

Het college heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen op het voorstel van de Oosterhoutse fractievoorzitters om te komen tot een nieuwe Verordening rechtspositie raadsleden 2019.

Verder heeft het college:

  • De raad per brief geĂŻnformeerd over de toegevoegde begroting vanuit de reserves voor de samenwerkingsprojecten Creatieve Dienstverlening en Vrijetijdseconomie voor de RWB.
  • Besloten per brief een bestuurlijke reactie te geven op de concept-rapportage 'Doorwerking rekenkameronderzoeken’ van de Rekenkamer.