Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 38 - 2020

16-09-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 15 september 2020

Genieten

Kunst- en cultuureducatie

H19 Centrum voor de kunsten is de Oosterhoutse trekker op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Inwoners en organisaties weten het centrum goed te vinden. De gemeente subsidieert h19 om de kunst- en cultuureducatie in Oosterhout vorm te geven en uit te voeren. Dit jaar loopt het huidige subsidiecontract af. Dat betekent dat de gemeente en h19 nieuwe afspraken gaan maken over hoe kunst- en cultuureducatie in Oosterhout vormgeven moet worden. Om dat zorgvuldig te doen heeft de gemeente een onafhankelijk bureau opdracht gegeven om alle eigentijdse mogelijkheden en kansen in beeld te brengen. Dit zal het bureau onder andere doen in gesprekken met h19 en andere betrokken organisaties in het veld. Het bureau wordt gevraagd om breed te kijken en bijvoorbeeld ook de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van Galvanitas mee te nemen. Op basis van het onderzoek kunnen straks afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden, zodat de kunst- en cultuureducatie op een zo goed mogelijke manier in Oosterhout geborgd kan worden.

Overig

Nieuwe parkeerbelastingtarieven

In oktober worden de parkeerbelastingen 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college stelt de raad voor om de parkeervergunningen voor bewoners, bedrijven en andere gebruikers te verhogen met 1,8 procent (uitgezonderd het bewonersabonnement van parkeergarage Basiliek).Voor de parkeerplekken waar een laag dagtarief (€ 3) of een parkeerduurbeperking geldt, verandert er niets. Op andere parkeerplaatsen gaat een dagtarief van € 7,50 gelden Dat tarief geldt ook voor parkeren op vergunninghouderplaatsen. Voor bezoekers gaat een tarief van € 0,50 per uur gelden. Het tarief van een naheffingsaanslag wordt verhoogd naar € 65,30. De gemeenteraad wordt gevraagd de Parkeerverordening Oosterhout 2021 vast te stellen. Op basis daarvan kan per 1 januari 2021 het vergunninghoudersparkeren worden gedigitaliseerd en gefiscaliseerd.

Verder heeft het college

  • besloten om de kantoorunit op de Milieustraat te vervangen en de toegangscontrole van alle gebouwen en loodsen op de gemeentewerf aan te passen.
  • besloten om de tarieven van de informele persoonsgebonden budgetten aan te passen aan het (gestegen) wettelijk minimumloon.
  • De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen omtrent de gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties middels een raadsinformatiebrief.