Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 28 - 2020

08-07-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 6 juli 2020

Bouwen aan onze toekomst

Principeverzoek oprichten tijdelijke mantelzorgwoning Groenendijk 19

Burgemeester en wethouders hebben besloten in principe positief te staan tegenover het verzoek om een mantelzorgwoning te bouwen aan de Groenendijk 19 in Oosteind. Dit op voorwaarde dat de mantelzorgwoning op 70 meter afstand van de gasleiding wordt gebouwd. Het college besluit definitief medewerking te geven nadat een omgevingsdialoog is gevoerd en een medische verklaring wordt overlegd. Het principeverzoek moet door de initiatiefnemer uitgewerkt worden tot een aanvraag omgevingsvergunning. Het college vindt het belangrijk om mantelzorgers te faciliteren.

Genieten

Stadsparken als collectieve achtertuin

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het tijdelijk verhogen van het onderhoudsniveau van het Slotbossentorenpark,Slotjespark en Lukwelpark. Door alle Corona-maatregelen zijn mensen beperkt in staat om op vakantie te gaan. Daarom gaat de gemeente Oosterhout de stadsparken openstellen om te gebruiken als collectieve achtertuin. De gemeente gaat de parken in en bij het centrum aantrekkelijker maken voor inwoners om elkaar te ontmoeten.  Met fris schoon en heel straatmeubilair, extra groene gazons, perken vrij van onkruid en zwerfvuil. De gemeente geeft ook ruimte aan initiatieven om het Slotpark te benutten. Zo zijn er bijvoorbeeld ontmoetingscirkels aangebracht. 

Aanvragen toeristisch fonds tweede helft 2020

Burgemeester en wethouders volgen het advies op van het Platform Toerisme over aanvragen voor een financiële bijdrage tweede helft 2020. Er zijn 4 aanvragen:

  • De organisatie van een tweetal filmnachten in de musea
  • Het midzomernachtfeest in Dorst
  • Een nieuwe stadswandeling naar de Heilige Driehoek
  • Het maken van een nieuwe, uitgebreide stadsplattegrond

Het college besluit daarnaast dat de reserve toeristisch fonds ingezet wordt voor activiteiten die als kans voortvloeien uit de Corona Impact Analyse, ter versterking van het recreatieve en toeristische klimaat.

Kwijtschelding huur of gebruiksvergoeding sportaccommodaties

De coronacrisis heeft een grote impact op sportverenigingen. De sluiting van de sportaccommodaties heeft er toe geleid dat er minder sportactiviteiten konden plaatsvinden. Daardoor waren er minder inkomsten voor de vereniging, ook door het sluiten van de sportkantines.

Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten om voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties geen huur/gebruiksvergoeding in rekening te brengen van maart tot en met augustus 2020.

Overig

Verder heeft het college:

  • De actualisatie van toezeggingen en moties van de raad van juni 2020 vastgesteld.
  • De stakeholders per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het project Holtroplaan.