Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 27 - 2020

01-07-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 juni 2020

Bouwen aan onze toekomst

Principeverzoek bouw woningen Statendamweg

De eigenaar van het perceel Statendamweg 1 (op de hoek met de Pottebakkerstraat) vraagt het college om medewerking voor de bouw van twee twee-onder-één-kapwoningen op dat perceel. De bedoeling is om de woning te realiseren aansluitend aan de woningen aan de oostzijde van de Pottebakkerstraat. Het college heeft besloten om aan dit principe-verzoek, onder voorwaarden, medewerking te verlenen via een buitenplanse afwijkingsprocedure. Voorafgaand aan het starten van die afwijkingsprocedure sluit de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst af. Bij toepassing van de buitenplanse afwijkingsprocedure wordt een ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Appartementen Keiweg

Het college wil het bestemmingsplan voor de locatie Keiweg 57 (voorheen garage Ligtvoet) herzien, zodat daar de bouw van een appartementencomplex met 27 sociale huurwoningen mogelijk wordt. De initiatiefnemer van dit plan is Thuisvester, die wordt verzocht in overleg te gaan met de omwonenden over zorgen als inbraakgevoeligheid, geluidsoverlast en de technische uitwerking van de erfscheiding. De voorgestelde herziening van het bestemmingsplan ligt de komende vier weken ter inzage. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd en krijgt het verslag van de omgevingsdialoog.

Genieten

Inzet SUS-team in horeca

De plaatselijke horeca in het centrum heeft, zowel in de horecagelegenheden als op de terrassen, alle geldende coronamaatregelen getroffen. De praktijk sinds 1 juni leert dat sommige bezoekers het lastig vinden zich aan de regels te houden. Uitgangspunt is dat de horecaondernemer verantwoordelijk is voor de orde en naleving van de coronaregels. Het college ondersteunt de horeca daarbij met behulp van het SUS-team. Het doel van het SUS-team is om bezoekers te wijzen op de maatregelen en orde te houden, zonder dat de gemeente meteen over hoeft te gaan op handhaving. In eerdere jaren zijn tijdens carnaval goede ervaringen opgedaan met de inzet van het SUS-team. In overleg met de horeca zal het SUS-team ingezet worden op vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 03.00 uur. Elke vier weken vindt evaluatie plaats.

Formele borgstelling scouting Erasmus

In april heeft het college besloten een borgstelling te verlenen, zodat scouting Erasmus een lening af kan sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank. Daarmee kunnen zij investeren in renovatie van hun groepsaccommodatie. Om deze lening af te kunnen sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank is een formele goedkeuring nodig door college. Het college heeft de borgstelling nu formeel bekrachtigd.

Verder heeft het college:

  • Vragen van GroenLinks over het verzoek van Qpark voor een financiële bijdrage schriftelijk beantwoord;
  • Een verzoek tot vestiging van een kinderspeelparadijs op bedrijventerrein De Wijsterd afgewezen om veiligheidsredenen;
  • De raad geïnformeerd over de benoeming van burgemeester Buijs als lid in de VNG-commissie Europa & Internationaal;
  • De uitkomsten van de jaarlijkse scan van neveninkomsten van bestuurders vastgesteld.