Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 24 - 2020

10-06-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 9 juni 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Bouwen aan onze toekomst

Kostenverhaal ontwikkeling Dorst-Oost en Ruimte voor ruimte Steenovensebaan 28

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om voor de ontwikkeling van de locaties Dorst-Oost en Steenovensebaan 28 af te wijken van het beleid rond kostenverhaal voor bijdragen ruimtelijke ontwikkeling en openbare voorzieningen. Voor de sanering van LAVI is eerder door (een delegatie van) de raad aangegeven hier positief tegenover te staan. Hierdoor wordt het mogelijk dat in Dorst-Oost dat in Dorst Oost 150 woningen gebouwd kunnen worden en op de Steenovensebaan 5 woningen. De communicatie rond de schetsontwerpen van beide locaties is inmiddels gestart.

Ophogen talud Jan Steenlaan Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben besloten het talud achter de Jan Steenlaan nummers 56 t/m 80 in Oosterhout te gaan ophogen en stabiliseren. Dit om verdere verzakkingen te voorkomen. Door het steile hoogteverschil tussen de achtertuinen en de gemeentegrond spoelt er iedere regenbeurt grond van de tuinen richting de watergang. Door de ophoging zal er een stabiele situatie ontstaan waarbij er geen grond meer uitspoelt van de achtertuinen. De werkzaamheden worden aanbesteed, hierna zal de gemeente de bewoners informeren over de werkzaamheden.

Duurzaamheid

Ontwerp-wijzigingsplan Schransmandreef 8, verduurzaming intensieve veehouderij

Burgemeesters en wethouders hebben een ontwerp-wijzigingsplan vastgesteld voor uitbreiden en het van vorm veranderen van het bouwvlak van de intensieve veehouderij aan de Schransmandreef 8 in Den Hout. Op verzoek van de provincie is de landschappelijke inpassing aangepast.

Het bedrijf wordt gemoderniseerd met innovatieve technieken. Hierdoor zal er een lagere geurbelasting voor omwonenden en minder stikstofuitstoot ten gunste van het milieu zijn. Onder deze voorwaarden wil het college graag aan dit plan meewerken.

Verder heeft het college:

De vragen van fractie Gemeentebelangen ex art. 39 over de status van het voormalige Wit-gele kruisgebouw in Strijen beantwoordt. De gemeente zal met de eigenaar in gesprek gaan over het onderhoud.

De vragen van de fractie GroenLinks ex art. 39 over natuurvriendelijk maaibeheer beantwoord.

De planning vastgesteld voor de collegevergaderingen in de zomer.