Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college week 51

18-12-2019

Overig

Verder heeft het college:

 • besloten om in principe medewerking te verlenen aan de omzetting van een melkveehouderij aan de Groenestraat in een akkerbouwbedrijf en de vrijkomende ruimte gebruiken voor de bouw van twee woningen. Het college neemt een definitief besluit als het principeverzoek door de initiatiefnemer is uitgewerkt tot een bestemmingsplan.
 • besloten om in principe medewerking te verlenen aan het planologisch legaliseren van de dubbele bewoning van een pand aan de Groenendijk. Het college neemt een definitief besluit nadat het principeverzoek door initiatiefnemer is uitgewerkt tot een bestemmingsplan.
 • medewerking verleend aan het principeverzoek om een bijgebouw te plaatsen op het achtererf van een pand aan de Provincialeweg.
 • de benodigde middelen beschikbaar gesteld voor de programma’s kleine rioolvervangingen en rioolrelining.
 • de gemeentelijke bijdrage aan de eerste fase van de N629 (van Bovensteweg tot Provincialeweg) vanuit het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2019 beschikbaar gesteld.
 • De benodigde middelen (€ 35.000) beschikbaar gesteld stellen voor de aansluiting van de Baarschotsestraat op de N282 Rijksweg Dorst en € 200.000 voor de aanleg van de snelfietsroute Breda-Tilburg.
 • de Regeling rechtspositie Burgemeester en wethouders 2019 vastgesteld.
 • het benoemingsbesluit van de archivaris omgezet naar een aanwijzingsbesluit
 • ingestemd met de bespreekpunten voor het bestuurlijk overleg met Thuisvester in december 2019.
 • kennis genomen van de nieuwe opzet van de planning van raadsnota’s en de geactualiseerde planning van de raadsnota’s vastgesteld.
 • besloten de werknemers van de gemeente Oosterhout een informatieve brief te sturen over de overgang van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. Het college heeft daarnaast het ‘volmachtbesluit Wnra’ vastgesteld.