Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college week 26 - 2020

24-06-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 23 juni 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Genieten

Lokaal Sportakkoord

Het college heeft het Lokaal Sportakkoord vastgesteld, dat in samenwerking met sportaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente is opgesteld. Het lokale sportakkoord richt zich op de thema’s ‘inclusief sporten en bewegen’, ‘duurzame positieve en vitale sportomgeving’ en ‘jong vaardig en bewegen’. In september is een kick-offbijeenkomst gepland, waarna de komende twee jaar per thema diverse activiteiten worden uitgevoerd.

Overig

Organisatieontwikkeling

De gemeenteraad heeft via de begroting 2020 budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Burgemeester en wethouders pakken deze organisatieontwikkeling nu op met een concreet plan. Het doel daarvan is te komen tot een slagvaardige en flexibele organisatie die samen met inwoners en ondernemers werkt aan de realisatie van de Toekomstvisie Oosterhout 2030. De organisatie wil meer open staan voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers en wil mensen met elkaar verbinden binnen en buiten de organisatie. De medewerkers van de gemeente krijgen de ruimte om vanuit hun professionaliteit, deskundigheid en betrokkenheid kansen te pakken en zichzelf te ontwikkelen.

Verder heeft het college:

  • krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging openbare verlichting in delen van de Staatsliedenbuurt, Kanaleneiland, Statendamweg, Logistiekweg en Distributieweg.
  • de naam vastgesteld van de openbare ruimte in het project Zandoogje. Het gebied gaat Aurelia heten, naar een bekende vlinder.
  • de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021 vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op het elektronisch gemeenteblad, de website van de gemeente Oosterhout en in het Weekblad Oosterhout.