Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college week 16 - 2020

15-04-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 14 april 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Oosterhout werkt

Raadsvoorstel wijziging Wegsleepverordening

Toegankelijke en veilige bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de bedrijven die daar gevestigd zijn. Verkeerd geparkeerde (grote) voertuigen en het plaatsen van containers in de openbare ruimte zorgen voor gevaarlijke of hinderlijke situaties en zijn een doorn in het oog van veel ondernemers.

Daarom zal het college vanaf mei 2020 (na vaststelling van de Wegsleepverordening door de raad) verkeerd geparkeerde voertuigen wegslepen en containers verwijderen. De kosten zijn voor rekening van de overtreder en kostendekkende tarieven worden opgenomen in de Wegsleepverordening. Het college stelt de raad voor de geactualiseerde Wegsleepverordening vast te stellen.

Het college doet dit op grond van het parkeerverbod dat op 1 januari 2018 is ingesteld. Boetes die eerder in dit kader zijn opgelegd, hebben tot weinig resultaat geleid. Daarom ziet het college zich genoodzaakt andere maatregelen te nemen. Zo houden we de bedrijventerreinen veilig en toegankelijk.

Overig:

Financiƫle ondersteuning EHBO Oosterhout

De EHBO-vereniging heeft door de coronacrisis geen inkomsten meer uit het ondersteunen bij evenementen. De vereniging heeft daardoor een acuut liquiditeitsprobleem. Zonder financiƫle ondersteuning is een faillissement onvermijdelijk. Het college onderschrijft het belang van de EHBO-vereniging voor onder meer het aanbieden van cursussen en het bemensen van EHBO-posten bij evenementen. Daarom ondersteunt het college de EHBO-vereniging eenmalig met een bijdrage van 4.000 euro.

Verder heeft het college:

  • Krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan pompen en gemalen en van rioolonderhoud in de Kastelenbuurt, Kruidenbuurt en Kanaleneiland en een restant in de Dammenbuurt en Staatsliedenbuurt;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de kozijnen van de gymzaal aan de Ridderstraat.