Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 5

29-01-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 28 januari 2020

Genieten 

Vrijliggend fietspad Bergsebaan

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het projectplan voor de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Bergsebaan van Den Hout naar Teteringen en vice versa. Zij vragen de gemeenteraad hiervoor de benodigde middelen voor het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de financiële bijdrage van de gemeente Oosterhout op te voeren in de perspectiefnota 2021.

De gemeenteraad van Oosterhout heeft tijdens de raadsvergadering van 22 mei 2019 besloten om een vrij liggend fietspad aan te leggen langs de Bergsebaan. De gemeente Oosterhout wil in de periode 2020-2022 het fietspad aan gaan leggen. Het gaat om een in twee richtingen bereden sociaal veilig fietspad van 3,5 meter breed parallel aan de Bergsebaan (westzijde) met een lengte van ongeveer 1,8 kilometer. Het onderzoekstraject hiervoor is inmiddels in gang gezet. Het fietspad is gepland in het Natuur Netwerk Brabant (voormalige ecologische hoofdstructuur), die aangepast zal moeten worden. Er moeten daarnaast gronden worden aangekocht.

Duurzaamheid 

Tracé snelfietsroute Oosterhout – Dongen - Tilburg

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft besloten het voorlopig tracé voor de snelfietsroute van Oosterhout naar Dongen en Tilburg langs het Wilhelminakanaal vast te stellen en verder te laten uitwerken. In de perspectiefnota 2021 zal de financiering van de snelfietsroute worden meegenomen. De aanleg van de snelfietsroute zal leiden tot een hoogwaardige, duurzame en aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg.

De gemeente Dongen moet het bestuurlijk besluit over de snelfietsroute nog nemen. Afhankelijk van dat bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. De gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout en provincie Noord-Brabant zetten dan een  handtekening onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.<u5:p></u5:p>

<u5:p>

De route maakt deel uit van het bredere snelfietsnetwerk in Brabant. De uitvoering gepland staat voor 2021 tot en met 2024. 

Verder heeft het college:

·         Artikel 39 vragen beantwoord van Gemeentebelangen over Nieuwjaarsnacht.

·         Artikel 39 vragen beantwoord van de VVD over de uitbreiding van het takenpakket van de Regio West-Brabant.

·         Artikel 39 vragen beantwoord van Groen Links over de herinrichting van de burgemeester Holtroplaan en de Vondellaan.

·         Besloten een ontwerpbestemmingsplan te laten opstellen, waarbij een bestemming voor grootschalige detailhandel wordt toegekend aan het pand Europaweg 15.

·         Kennis genomen van de decembercirculaire. 

</u5:p>