Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

04-05-2020

Minister Koolmees heeft op 17 maart een noodregeling voor zelfstandig ondernemers aangekondigd. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als zelfstandig ondernemer kunt u een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. 

Wat kunt u aanvragen?

De TOZO regeling bestaat uit twee regelingen. 

Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. U kunt de regelingen alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt.

Wilt u van beide regelingen gebruik maken dan vragen wij u beide formulieren in te vullen en in te dienen.

Aanvraag aanvullende uitkering voor levensonderhoud 

Een overbruggingsuitkering voor maximaal 3 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum;

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor levensonderhoud indienen, u kunt wel beide een aanvraag lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.  

Digitaal aanvragen uitkering voor levensonderhoud

en/of

Aanvraag lening voor bedrijfskapitaal

Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Digitaal aanvragen lening bedrijfskapitaal

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden

Aanvraag Levensonderhoud

Aanvraag Lening Bedrijfskapitaal

Gevestigde zelfstandige

Vanaf 18 tot AOW gerechtigde leeftijd

Vanaf 18 jaar

Nationaliteit

U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

Vestiging onderneming

Zelfstandig ondernemers wonend in Oosterhout en een bedrijf in Nederland of in een ander EU land.

Zelfstandig ondernemers wonend in Oosterhout en een bedrijf in Nederland.

Woonadres zelfstandige

Woonachtig in Nederland

Woonachting in een EU land anders dan Nederland, aanvraag via gemeente Maastricht vanaf 18 mei.

Handelsregister

Ingeschreven KvK

Ingeschreven KvK

Start datum onderneming

Voor 17 maart 2020 18:45

Voor 17 maart 2020 18:45

Urencriterium

Minimaal 1225 uur per jaar of

23,5 uur per week

Minimaal 1225 uur per jaar of

23,5 uur per week

  

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl (niet via Explorer) een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen.

Inlichtingenplicht

Als u gebruik maakt van de regelingen, zijn er verplichtingen waaraan u moet voldoen. Eén van de verplichtingen is de inlichtingenplicht, waardoor u verplicht bent wijzigingen door te geven aan de gemeente. Mocht bijvoorbeeld uw inkomen wijzigingen, dan bent u verplicht dit door te geven.
Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier. Hierdoor kan de regeling aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit voorkomt achteraf een verrekening of terugbetaling.