Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Renovatie tunnelbak Bovensteweg

18-07-2019

De gemeente Oosterhout en Heijmans Infra BV gaan in augustus/september van dit

jaar de voegen in de tunnelbak van de Bovensteweg aanpakken om de geluidsoverlast

in de woonomgeving terug te dringen.

Deze tunnelbak in de Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan, levert al jaren

geluidsoverlast voor de omwonenden. Deze overlast wordt veroorzaakt omdat de voegen tussen de

betonplaten in de loop der jaren in kwaliteit achteruit zijn gegaan.

Zoals eerder aangegeven zal het geheel wegnemen van de geluidsoverlast niet mogelijk zijn. Door het

aanpassen van de voegen verwacht de gemeente wel de overlast te kunnen verminderen. Via deze

brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken en de planning.

Stand van zaken

Samen met Heijmans Infra B.V. heeft de gemeente diverse oplossingen en maatregelen voor het

reduceren van de geluidsoverlast ten gevolge van de tunnelbak bekeken. Er zijn verschillende

onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen wat de vervormingen zijn van de beton bij het passeren

van (zwaar) verkeer. De mogelijke oplossingen zijn op diverse punten beoordeeld zoals onder andere:

reduceren geluid, oplossen geluid door voegovergang, aanleg- en onderhoudskosten.

Er is voor gekozen om van de huidige rijbaan circa tien centimeter beton uit het wegdek te breken. Na

het verwijderen van de rijbaan zullen verschillende lagen asfalt aangebracht worden. De voegen

worden van een speciaal ‘rekbaar’ asfalt gemaakt. Er blijven dus voegen zichtbaar, maar die zullen

een stuk minder hoorbaar zijn.

Risico’s

De tunnelbak heeft een betonnen fundering. Zo’n betonweg heeft voegen nodig om de werking van

het beton op te vangen. Bij asfalt bestaat die noodzaak minder. Als deze materialen op elkaar

aangebracht worden, ontstaan er verschillende uitzet- en krimpkrachten. Om deze krachten op te

kunnen vangen blijven er voegen benodigd. Dat is een van de redenen waarom de geluidsoverlast

niet in z’n geheel weg te nemen zal zijn. Er zijn mogelijkheden onderzocht om onzichtbare voegen aan

te brengen, maar dat blijkt door de constructie van de tunnel niet mogelijk. Door deze omstandigheden

zal er jaarlijks onderhoud nodig blijven aan de tunnelbak en het asfalt. De eerste jaren zal zich dat

beperken tot het bijwerken van de voegovergangen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats vanaf 10 augustus tot 9 september. In deze

periode wordt eveneens het gedeelte Bovensteweg van het N629-project uitgevoerd. De gehele

Bovensteweg vanaf de Burg. Elkhuizenlaan tot aan de westelijke op- en afrit A27 zal afgesloten

worden. Voor meer informatie over omleidingen en afsluitingen zie de website van de N629: n629-

dongen-oosterhout aansluiting a27

De Provincie Noord-Brabant en Heijmans leggen de laatste hand aan de ontwerpen en

omleidingstekeningen, de website wordt met enige regelmaat vernieuwd met de laatste gegevens.

Overlast

De werkzaamheden zullen naar verwachting enige overlast bezorgen bij omwonenden. Met name het

hakken van de beton zal veel lawaai met zich meebrengen.

De omleidingen kunnen zorgen voor enige stremming op locaties waar u dit niet gewend bent. Wij

vragen u om begrip daarvoor.