Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Oosterhout stimuleert sporten en bewegen met lokaal sportakkoord

29-06-2020

Gemeente Oosterhout hecht veel waarde aan het Nationaal Sportakkoord. Samen met verschillende lokale partners maakte de gemeente daarom de vertaalslag voor Oosterhout: het Oosterhouts Sportakkoord.

Lokaal sportakkoord

Het Lokale sportakkoord in Oosterhout draagt bij aan een sterker en positiever sportklimaat in Oosterhout en haar kerkdorpen. Het sportakkoord richt zich vooral op het versterken van de sportomgeving in de breedste zin van het woord. Wethouder Kastelijns: “Sporten kan voor iedereen leuk zijn, ongeacht de leeftijd of fysieke gezondheid. Door samen met de verschillende partijen te kijken naar de mogelijkheden en kansen in Oosterhout, maken we het huidige sport- en beweegaanbod beter passend en vernieuwen we dit waar mogelijk. Met als doel dat iedereen plezier kan beleven aan sport en bewegen.”

Samenwerken aan 3 thema’s

In het akkoord staan 3 thema’s beschreven waar de partners zich komende jaren voor inzetten. De 3 thema’s zijn:

  • Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd.
  • Duurzame, positie en vitale sportomgeving, waar alle inwoners van Oosterhout met plezier en in een veilige en vitale omgeving kunnen sporten en bewegen.
  • Jong Vaardig in Bewegen, voor alle kinderen in Oosterhout is er kwalitatief aanbod. Ook is er verbinding tussen diverse partijen die zich bezig houden met de motorische ontwikkelingen van kinderen.

Wat betekent dit voor Oosterhout?

Binnen het akkoord worden ambities en activiteiten benoemd die kunnen helpen om de eerste stappen te zetten. Voorbeelden van activiteiten zijn het vergroten van de toegankelijkheid van accommodaties voor mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Het verduurzamen van accommodaties en het oprichten van een Shared Service center/sportplatform waar verenigingen kennis kunnen delen en gezamenlijk verenigingsvraagstukken kunnen oppakken. Maar ook bestaande initiatieven en acties dragen bij aan de uitvoering van de ambities. Juist het versterken en verbreden van de goede initiatieven die al gedaan worden binnen de gemeente, dragen bij aan de realisatie van de ambities. Het akkoord is zeker geen vast omlijnt verhaal die niet aan verandering onderhevig kan zijn. Zo kan iedere partner bijdragen: op haar eigen manier, met haar eigen kwaliteiten én mogelijkheden.

Het Nationaal Sportakkoord

In juni 2018 ondertekende het ministerie van VWS samen met de sportsector, rijksoverheid, gemeenten en verschillende maatschappelijk partners het Nationaal Sportakkoord Sport Verenigt Nederland. Met als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.