Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Hulp voor ondernemers

16-03-2020

Kvk corona loket

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in problemen dreigen te komen te helpen. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Meer informatie vindt u op https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel ook een speciaal "Corona-loket", hiervoor kijkt u op https://www.kvk.nl/

Nieuwe Bbz-regeling

Het Rijk werkt aan de nieuwe BBZ-regeling voor ondernemers die in nood zijn geraakt door de Corona-situatie. Binnenkort verwacht de gemeente meer details. Op basis daarvan kan de gemeente een voorschotregeling gaan uitwerken.  Zodra u een beroep kunt doen op de voorschotregeling melden wij dit via de nieuwsbrief voor ondernemers. U kunt zich hiervoor aanmelden via ez@oosterhout.nl 

Heeft u acute nood? Bel dan met het algemene nummer van de gemeente: 140162. Wij staan voor u klaar.

Bij welke gemeente regeling aanvragen?

U kunt een aanvraag doen bij de gemeente waarin u woont als ondernemer. De vestigingsplaats van de onderneming is minder relevant. Want een bedrijf kan in meerdere plaatsen een vestiging hebben.

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Kijk voor informatie over de aanvullende lokale maatregelen bestrijding effecten coronacrisis van de gemeente Oosterhout