Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Eerste stappen voor snelfietsroute Oosterhout - Dongen - Tilburg gezet

31-01-2020

Op de fiets langs het Wilhelminakanaal: sneller, duurzamer en veiliger                                                   

De provincie Noord Brabant wil in de komende jaren een netwerk van snelfietsroutes aanleggen. De eerste stappen voor de aanleg van een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal van Oosterhout naar Tilburg zijn nu gezet. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft besloten het voorlopig tracé voor de snelfietsroute van Oosterhout naar Dongen en Tilburg langs het Wilhelminakanaal vast te stellen en nader te laten uitwerken. En voor de aanleg van de snelfietsroute in de begroting van 2020 en volgend ruimte te zoeken. Ook in Tilburg is hierover een besluit genomen.

 

De aanleg van de snelfietsroute zal leiden tot een hoogwaardige, duurzame en aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg (F629), als onderdeel van een groter netwerk van snelfietsroutes tussen de steden en economische toplocaties in de provincie Noord-Brabant.

De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de midden-Brabantweg in Tilburg waar het fietspad aansluit op de fietsroute N261 wat doorloopt tot het station in Tilburg. Het overgrote deel van de verbinding ligt direct tegen het Wilhelminakanaal, mooi ingepast in het groen. 

Bestuursakkoord

De gemeenteraad van Dongen wordt dit voorjaar via de Kadernota gevraagd om een beginselbesluit over de F629 te nemen. Afhankelijk van dat bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. Het plan is dat de gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant begin volgend jaar een handtekening zetten onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.  

Planning

In 2020 worden er ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. In 2021 wil men de eerste delen van de snelfietsroute realiseren. De gehele snelfietsroute tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg zal naar verwachting in 2025 klaar zijn. 

Sneller, veiliger en leuker

Snelfietsroutes zijn fietsverbindingen tussen steden, vaak op grotere afstand. Ze zijn breder dan normaal, voorzien van asfalt en rustpunten en fietsers hebben – vaker dan nu – voorrang op zijwegen. Dit maakt dat ook mensen met elektrische fietsen en speed bikes ruim baan krijgen om veilig van hun woning maar het werk te fietsen. Ook aan recreanten wordt gedacht met een mooi uitzicht, sporttoestellen en bankjes langs het fietspad. 

Duurzamer

Een berekening laat zien dat de aanleg leidt tot minder autokilometers en dus minder CO² uitstoot. Uit het rapport blijkt dat bijna 5000 mensen delen van deze snelle route zullen gaan fietsen en de auto laten staan of geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer.  

Brabantbreed netwerk

Dit is helemaal het geval als de F629 niet stopt aan de randen van Tilburg en Oosterhout. In Oosterhout kan de route aangehaakt worden op de toekomstige snelfietsroute Oosterhout – Breda en in Tilburg kan de route aansluiten op de snelfietsroute Tilburg – Waalwijk. Zo worden meerdere snelfietsroutes op een logische manier aan elkaar verbonden en ontstaat een Brabantbreed netwerk van snelfietsroutes.