Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bijstandsregeling Bbz wordt eenvoudiger

23-12-2019

Per 1 januari 2020

De Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) is per 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die reeds voor die datum gebruikmaken van de Bbz-regeling.

Voor wie?

  • zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben
  • starters vanuit een uitkering

55 jaar of ouder en een niet-levensvatbaar bedrijf

Ondernemers van 55 jaar en ouder konden met een niet-levensvatbaar bedrijf met financiële steun doorgaan tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Het doel achter de regeling was echter dat men door kon gaan met het bedrijf en dat na enige tijd de bijstandsverlening niet meer nodig is. Daarom wordt deze aparte regeling vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. Deze regeling is nu alleen nog mogelijk voor zelfstandigen die geboren zijn vóór 1 januari 1960. De datum van aanvraag is bepalend.

Ondernemers in de binnenvaart

Bent u ondernemer in de binnenvaart en wilt u een beroep doen op het Bbz? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 een bijstandsaanvraag doen bij uw woongemeente. Tot die datum waren dat speciaal daarvoor aangewezen gemeenten.

Bbz meer in de lijn van Participatiewet

De mogelijkheid om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, komt te vervallen. De gewijzigde Bbz wordt meer in de lijn gebracht met de uitgangspunten van de Participatiewet. De bijstand ter voorziening in het levensonderhoud wordt niet meer verstrekt in de vorm van een rentedragende lening.