Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 39

25-09-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 24 september 2019

Budget voor bewonersinitiatieven
In Oosterhout willen we samen werken aan een fijne leefomgeving. Een van de manieren waarop het gemeentebestuur dat wil realiseren is bewonersinitiatieven voor de buitenruimte mogelijk te maken. Het college stelt daarom een budget van in totaal € 150.000 beschikbaar voor de uitvoering van negen projecten, waarbij inwoners zelf met initiatieven komen, die samen met medewerkers van de gemeente worden opgepakt.

Verlenging overeenkomst Arendsplein
De gemeente, Maas Jacobs en Altera hebben in november 2018 een intentieovereenkomst geslotenten behoeve van de herontwikkeling van het Arendsplein. Doel van deze overeenkomst is om samen te onderzoeken of een maatschappelijk, ruimtelijk en financieel economisch haalbaar plan kan worden ontwikkeld in lijn met de vastgestelde stedenbouwkundige visie (februari 2018). Besluitvorming over de herontwikkeling zou oorspronkelijk november 2019 plaats vinden. Het college heeft in samenspraak met de marktpartijen besloten de intentieovereenkomst met een periode van maximaal drie maanden te verlengen omdat een aantal onderdelen van de visie nog nader dienen te worden uitgewerkt.

Voortzetting Automaatje
Via AutoMaatje kunnen mensen die (tijdelijk) geen vervoer hebben, gebruik maken van Oosterhouters die dat vervoer gratis ter beschikking stellen. Het college heeft onderzocht wat de effecten zijn van deze dienstverlening en die blijken positief. Automaatje blijkt een laagdrempelige, vrij toegankelijke voorziening te zijn voor tijdelijke en structurele vervoersproblemen. AutoMaatje laat positieve maatschappelijke resultaten laat zien zoals het uitbreiden van sociale netwerken, de gebruikers worden mobieler en kunnen meer meedoen in de samenleving en de vrijwilligers doen graag iets voor een ander. AutoMaatje drukt ook de kosten van Wmo, omdat minder mensen gebruik gaan maken van de (betaalde) deeltaxi. Het college heeft daarom besloten om dit aanbod structureel te borgen bij Oosterhout voor Elkaar.

Cliëntenonderzoek Wmo
Er is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van Wmo-cliënten in alle vier de Dongemondgemeenten. Het gemiddelde landelijke rapportcijfer is een 7,2. In Oosterhout waarderen de Wmo-cliënten de dienstverlening met een 7,4. Alle Dongemond gemeente samen scoorden een 7,6.  De resultaten zijn dus erg positief en zijn door de huidige manier van uitvoering gestegen ten opzichte van afgelopen jaren. Daarmee is de uitvoering van de Wmo succesvol. Vooruitzetting van de huidige uitvoering ligt voor de hand. Nadrukkelijk aandachtspunt hierbij is kostenbeheersing. De resultaten van het onderzoek komen op waarstaatjegemeente.nl.

Verder heeft het college: 

  • Een besluit genomen over het proces om te komen tot een Woningbouwstrategie Oosterhout 2030.

  • Besloten geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Deze visie van het Rijk geeft voldoende ruimte aan de gemeente Oosterhout om de eigen, meer lokale, specifieke ambities te kunnen waarmaken.

  • Vragen beantwoord van Groen Brabant over de uitrol van 5G

  • De opdracht voor het jongerenwerk 2020 aan Surplus aangepast aan de ambities die de gemeente heeft op het gebied van jeugd en jeugdveiligheid, waarbij de nadruk ligt op preventieve ondersteuning.