Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 3

16-01-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 13 januari 2020  

Bouwen aan onze toekomst

Projectopdracht herinrichting Heistraat en Hoogstraat (tussen A27 en Provincialeweg)

De provincie Noord-Brabant is bezig met de ontwikkeling van de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Als de nieuwe N629 is opengesteld, krijgt de gemeente Oosterhout de bestaande N629-Heistraat in beheer. De bestaande Heistraat wordt aangepast van een 80km/u naar een 60km/u weg en krijgt veilige fietsoversteken. De bestaande Hoogstraat, aan de oostzijde van de A27 tot aan de Provincialeweg in Oosteind, wordt door de nieuwe N629 gekruist. Op dit punt zal een fietstunnel aangelegd worden. De doorgaande verkeersfunctie van de Hoogstraat komt te vervallen. Een gedeelte van de Hoogstraat zal daarom heringericht worden om goed aan te sluiten bij de nieuwe situatie van de Heistraat en de fietstunnel. Het college heeft voor de herinrichting van de Heistraat en Hoogstraat de projectopdracht vastgesteld.

De herinrichting van de Hoogstraat aan de westzijde van de A27 tot de Ridderstraat komt in een later stadium aan bod.

Oosterhout werkt

Ontwerpbestemmingsplan Groenendijk 64 ter inzage

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de Groenendijk 64 voor een termijn van zes weken ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een melkveehouderij om te zetten naar een paardenhouderij met ondergeschikte activiteiten. De ondernemer krijgt hiermee een nieuw economisch perspectief. Daarnaast is dit beter voor het milieu en kunnen de percelen worden ingezet als potentiële ruilgrond voor andere agrariërs in het kader van het project van de verbreding van de N629.

Projectplan ruimtelijke toekomstvisie Arendshof

Om de binnenstad op termijn aantrekkelijk te houden, is het onder meer nodig het winkeloppervlak terug te brengen. Dit is een van de conclusies in de Binnenstadvisie Oosterhout. Winkelcentrum Arendshof zal een substantiële bijdrage moeten leveren aan het terugbrengen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Het college stelt samen met ondernemers en eigenaren een ruimtelijke toekomstvisie voor winkelcentrum Arendshof op, in het verlengde van de Binnenstadvisie. Deze visie moet bestaan uit een gewenst ruimtelijk toekomstbeeld en een set spelregels en randvoorwaarden waaraan toekomstige initiatieven kunnen worden getoetst. Het college heeft hiervoor het projectplan Toekomstvisie Arendshof vastgesteld. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Overig 

Het college heeft:

  • Besloten de normbedragen die zijn opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs te indexeren conform de berekening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

  • Krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van een huisvuilwagen.

  • Art. 39 van Gemeentebelangen over afvalbakken schriftelijk beantwoord.

  • Ingestemd met de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en vroegtijdig Schoolverlaten en de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant.