Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 29 - 2020

15-07-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 14 juli 2020

Bouwen aan onze toekomst

Aanbesteding Everdenberg-Oost

De voorbereidingen met betrekking tot het bedrijventerrein Everdenberg Oost zijn in volle gang. De werkzaamheden zijn inmiddels zover dat in het derde kwartaal van dit jaar met het aanbesteden van het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein begonnen kan worden. Opdrachtgever hiervoor zal de onlangs opgerichte CV Everdenberg Oost zijn waarin ontwikkelaar Roozen van Hoppe en de gemeente Oosterhout gezamenlijk in participeren. Het college stemt nu  in met het toepassen van een meervoudig onderhandse aanbesteding via een Engineering & Construct-contract voor het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein inclusief de aanleg van een ontsluitingsweg naar de N629.

Genieten

Budgetten sportaccommodaties

De aanbesteding van de renovatie van het kunstgrasveld bij SCO en de vervanging van kozijnen bij gymzaal Ridderstraat pakt goedkoper uit dan begroot (voordeel € 239.000). Daarentegen vallen de kosten van de renovatie kleedaccommodatie en aanleg van een kunstgrasveld bij De Voltreffers hoger uit (nadeel € 149.000). Het college heeft besloten om de voordelen van de eerste projecten te gebruiken om de nadelen bij De Voltreffers op te heffen. De overblijvende gelden worden gereserveerd voor de aanleg van led-verlichting bij SCO.

Overig

Handreiking participatie in coronatijd

Het college wil veilig en verantwoord inwoners betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid of projecten. Om hierover duidelijkheid te geven aan medewerkers en inwoners heeft het college de handreiking Participatie in coronatijd vastgesteld. Het college kiest ervoor om zo weinig mogelijk mensen tegelijk bij elkaar te brengen. Daarom worden eerst andere communicatiemiddelen ingezet, voordat een eventuele fysieke bijeenkomst volgt. Zoals bij het project Energiepark A59 op locatie of bij het project Dorst-Oost in het gemeentehuis. Bij grotere gezelschappen biedt Theater de Bussel uitstekende faciliteiten die de gemeente gaat benutten. In ruil hiervoor geeft de gemeente extra subsidie.

Verder heeft het college:

  • ingestemd met de implementatiekosten voor de overheveling van de administratie Jeugd van Zorg Lokaal naar de gemeente Breda. Het voeren van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) door de gemeente Breda maakt onderdeel uit van deze overheveling.