Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6 juli 2020 Informatiebijeenkomsten Dorst-Oost en Steenovensebaan 28 in stadhuis

24-06-2020

Inspraakperiode Schetsontwerpen Dorst-Oost en Steenovensebaan 28 verlengd t/m 8 juli 2020

De afgelopen periode heeft de gemeente vanwege de coronacrisis en het verbod om samen te komen, op diverse manieren de inwoners van Dorst op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en plannen voor Dorst-Oost en de Steenovensebaan 28. Zoals onder meer met bewonersbrieven en twee digitale sessies; op 6 mei 2020 aan de gemeenteraad en op 27 mei 2020 aan belangstellenden. Bewoners konden met een reactieformulier of telefonisch hun vragen stellen, zorgen uiten of tips geven aan de gemeente. Ook via platform Dorst hebben wij veel input gekregen. De gemeente is blij met zoveel betrokkenheid voor Dorst!

Via onder andere het Platform Dorst kregen we signalen dat er ondanks alle creatieve oplossingen alsnog behoefte is aan een fysieke ontmoeting. Nu de maatregelen wat versoepelen rond Corona, hebben we gekeken wat er mogelijk en veilig is. Daarom organiseren we op 6 juli 2020 vier fysieke bijeenkomsten in het stadhuis. Speciaal voor inwoners van Dorst die niet bij de digitale bijeenkomst konden zijn of inwoners die nog vragen hebben die niet beantwoord zijn. Tijdens de bijeenkomst zal de projectleider Mark Brouwers nog kort de plannen schetsen, waarna de deelnemers de gelegenheid hebben om vragen te stellen.

Spelregels van bijeenkomsten op 6 juli 2020

  • Aanmelden voor 3 juli 2020

Wanneer u naar deze bijeenkomst wilt komen, moet u zich aanmelden. U belt hiervoor naar 14 0162 (werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) en vraagt naar Mark Brouwers of Mike van de Waeter. U kunt kiezen tussen de volgende tijdsblokken, maar let op; vol is vol.

  • 6 juli 2020 15.00 – 16.00 uur
  • 6 juli 2020 16.30 – 17.30 uur
  • 6 juli 2020 18.30 – 19.30 uur
  • 6 juli 2020 20.00 – 21.00 uur

Maximaal 25 personen per bijeenkomst

We plannen maximaal 25 personen per bijeenkomst in. Zo kan iedereen op 1,5 meter van elkaar zitten in ons bedrijfsrestaurant. Wanneer een sessie vol zit, kunt u een ander tijdstip aangeven.

Kom alleen, hygiëne en checkgesprek

We vragen u om alleen te komen. Tussen de bijeenkomsten door maken we alles schoon, zodat we ook de volgende groep veilig kunnen ontvangen. Bij de deur doen we, net als bij de horeca, een checkgesprek en vragen we u om uw handen te desinfecteren.

Reacties tot en met 8 juli 2020

Voelt u zich toch niet veilig om te komen, of bent u ziek (of een van uw gezinsleden heeft koorts) op de dag van de bijeenkomst? U kunt altijd nog tot en met 8 juli 2020 bellen of mailen met de projectleider, Mark Brouwers, of Mike van de Waeter om uw vragen of reactie te stellen. De inspraaktermijn is verlengd naar 8 juli 2020 om u de gelegenheid te geven na de bijeenkomst nog een reactie te geven.

 

Eindverslag

Alle input die we al hebben gekregen en nog krijgen, gebruiken we voor de verdere uitwerking van de plannen voor beide locaties. De input en de beoordeling van de input wordt opgenomen in een eindverslag. Dit eindverslag verwachten we na de zomervakantie gereed te hebben en zal tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd worden. 

Nalezen/bekijken van plannen, schetsontwerpen, digitale sessies

Voor degenen die alles graag nog willen nalezen of bekijken, verwijzen we naar de website www.oosterhout.nl. Zoekwoorden; Dorst Oost of Steenovensebaan 28. Daar vindt u de schetsontwerpen, de plannen, de vragen en antwoorden die op 27 mei zijn gesteld en de link naar de bijeenkomst van 27 mei 2020. U kunt de hele digitale bijeenkomst via een YouTube-link bekijken. Ook is de sessie met de gemeenteraad van 6 mei 2020 terug te vinden op hun website; www.raad.oosterhout.nl.

Contactgegevens