Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het wijzigen van de voorgevel, Frans Halslaan 44

  • 29-10-2020

B E K E N D M A K I N G

 

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

BUITEN BEHANDELING STELLEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Door het college van burge­meester en wethouders is/zijn de volgende omgevingsvergunning(en) buiten behandeling gesteld in de periode van 16 t/m 22 oktober 2020:

 

Voor:

Het wijzigen van de voorgevel

Locatie:

Frans Halslaan 44, 4907 PX Oosterhout

Referentie

242229

Datum:

21 oktober 2020

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Buiten Vergunning en Handhaving via het contactformulier https://oosterhout.nl/metamenu/contact/contactformulier/. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

 

Bezwaar

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster.

 

Voor nadere informatie omtrent de datum van verzen­ding van het betrokken besluit kunt u terecht bij Team Buiten Vergunningen en Handhaving (tel. 14 0162), gelieve het referentienummer bij de hand te houden. Het bezwaar­schrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

 

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning blijft in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het besluit in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

 

Oosterhout, 29 oktober 2020

De burgemeester voornoemd.