Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het tijdelijk gebruiken van de bedrijfsruimte los van de bedrijfswoning voor een periode van 3 jaar, Ruiterspoor 47

  • 05-12-2019

B E K E N D M A K I N G

 

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bij het college burgemeester en wethouders is aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

 

Voor:

Het tijdelijk gebruiken van de bedrijfsruimte los van de bedrijfswoning voor een periode van 3 jaar

Locatie:

Ruiterspoor 47, 4911 BA Den Hout

Referentie

20191122-OLO-4793267

Ingediend d.d.:

22 november 2019

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u het digitaal opvragen bij Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 140 162.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

                

Oosterhout, 5 december 2019

De burgemeester voornoemd.