Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het kappen van 2 essen, Naast Kometenlaan 1 én voor Poolster 54

  • 05-12-2019

B E K E N D M A K I N G

 

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

               

Door het college burgemeester en wethouders is/zijn de onderstaande omgevingsvergunning(en) verleend in de periode van 22 t/m 28 november 2019:

 

Voor:

Het kappen van 2 essen

Locatie:

Naast Kometenlaan 1 en vóór Poolster 54, 4907 CB Oosterhout

Referentie

20191024-OLO-4733519

Verleend d.d.:

21 november 2019

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u het digitaal opvragen bij Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 140 162.

 

Bezwaar

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster. Voor nadere informatie omtrent de datum van verzen­ding van het betrokken besluit kunt u terecht bij Vergunningen en Handhaving (tel. 14 0162). Het bezwaar­schrift dient te worden gericht aan het college van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

 

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning blijft in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het besluit in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

 

Oosterhout, 5 december 2019

De burgemeester voornoemd.