Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het gebruiken van buitenspeelruimte voor kinderdagverblijf

  • 18-07-2018

B E K E N D M A K I N G

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Bij het college burgemeester en wethouders is/zijn aanvraag/aanvragen voor onderstaande omgevingsvergunning(en) ingediend:

Voor: Het gebruiken van buitenspeelruimte voor kinderdagverblijf

Locatie: Sperwerstraat 9, 4901 AW

Referentie 20180711-OLO-3796497

Datum: 11 juli 2018

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan dient u via ons klantcontactcentrum 14 0162 een afspraak  te maken.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

 

Wij publiceren het ontwerpbesluit in Weekblad Oosterhout.

 

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

 

Oosterhout, 18 juli 2018

De burgemeester voornoemd.