Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Het aanbouwen van een nieuwe hal (woonkeuken), Markkant 17

  • 29-10-2020

B E K E N D M A K I N G

 

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bij het college burgemeester en wethouders is aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

 

Voor:

Het aanbouwen van een nieuwe hal (woonkeuken)

Locatie:

Markkant 17, 4906 KB Oosterhout

Referentie

253960

Ingediend d.d.:

20 oktober 2020

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Buiten Vergunning en Handhaving via het contactformulier https://oosterhout.nl/metamenu/contact/contactformulier/. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

                

Oosterhout, 29 oktober 2020

De burgemeester voornoemd