Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bouwen van een nieuwe bedrijfshal

  • 18-07-2018

B E K E N D M A K I N G

Het college burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend.

VERLENGING OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Door college burgemeester en wethouders is de beslistermijn voor onderstaande omgevingsvergunning(en) met 6 weken verlengd in de periode van 6 t/m 12 juli 2018:

Voor: Bouwen van een nieuwe bedrijfshal

Locatie: Everdenberg

Referentie 20180523-OLO-3686749

Datum: 10 juli 2018

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan dient u via ons klantcontactcentrum 14 0162 een afspraak  te maken.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het ontwerpbesluit in Weekblad Oosterhout.

 

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/omgevingsvergunningen/

 

Oosterhout, 18 juli 2018

De burgemeester voornoemd.