Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

DigiPanel

Het gemeentebestuur werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening aan de Oosterhoutse inwoners en ondernemers. Dat houdt in dat er regelmatig producten of diensten bijkomen of wijzigen. Voordat de gemeente wijzigingen doorvoert, hoort zij graag wat burgers en ondernemers daarvan vinden. Het is niet haalbaar om dit aan ieder individu in de gemeente te vragen. Daarom is het DigiPanel opgezet.

Om het DigiPanel samen te stellen, is een volstrekt willekeurige steekproef uit het bevolkingsbestand getrokken. Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling naar leeftijd, gezinssamenstelling en woongebied. Ook bij bedrijven is een steekproef getrokken, waarbij rekening is gehouden met de branche. Men kan zich niet spontaan aanmelden voor het DigiPanel. De individuele gegevens van de deelnemers aan het DigiPanel blijven uiteraard anoniem.

Het DigiPanel is een aanvulling op de al bestaande meetinstrumenten van de gemeente. Zo worden jaarlijks ruim tweeduizend inwoners geselecteerd om deel te nemen aan de Burgerij-enquête. Ook wordt regelmatig de mening van ondernemers gevraagd, via bijvoorbeeld de Bedrijvenenquête.