Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Katern B (Atlas van Oosterhout)

In deze middelste katern van de Atlas van Oosterhout staat de gemeente centraal. Via specifieke (beleids)thema's worden allerlei sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische aspecten gemonitord. Ook instrumenten als de Ouderenmonitor, het Kennissysteem Wonen en de Leefbaarheid- en veiligheidsmonitor (L&V) maken hiervan deel uit. Een uitgebreide (technische) toelichting op de Atlas is te vinden in bijlage 1. Meer uitleg over de gehanteerde begrippen en definities is te vinden in bijlage 3. Een overzichtskaart met de gebruikte wijk- en buurtindeling, alsmede de benaming van de gebieden, staat in bijlage 2.

Katern B - Oosterhout in thema's

B1 Bevolking

B2 Arbeid en inkomen

B3 Gezondheid, welzijn en participatie

B4 Wonen en woonomgeving

  • Woningvoorraad (pdf, 1,85 Mb)
  • Woonomgeving
  • Veiligheid en verkeer
  • Natuur en milieu

Naar boven