Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Katern A (Atlas van Oosterhout)

In deze katern van de Atlas van Oosterhout wordt de gemeente geplaatst binnen de regio Midden- en West-Brabant en vergeleken met de andere gemeenten binnen de regio. Aan de hand van diverse (beleids)thema's worden allerlei sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische aspecten gemonitord. Tevens worden gemeentelijke cijfers vergeleken met de gemiddelden voor de regio.

In bijlage 1 van deze Atlas is een uitgebreide (technische) toelichting te vinden. Meer uitleg over de gehanteerde begrippen en definities is te vinden in bijlage 3.

Katern A - Oosterhout in de regio

  • Ruimtelijke structuur (pdf, 3,5 Mb)
  • Bevolking (pdf, 3,0 Mb)
  • Arbeid en inkomen (pdf, 2,9 Mb)
  • Participatie
  • Wonen (pdf, 3,1 Mb)
  • Voorzieningen
  • Verkeer
  • Natuur en milieu