Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Atlas van Oosterhout

Een prettige woon- en leefomgeving vindt elke inwoner belangrijk. Daarom werkt de gemeente, samen met de andere 'partners in buurtbeheer', aan het verbeteren van de leefomgeving via het integraal buurtbeheer. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de wijk- en buurtatlas, in sommige gemeenten ook wel 'sociale atlas' genoemd. In Oosterhout wordt dit vorm gegeven in de Atlas van Oosterhout, met daarin uitgebreide statistische en onderzoeksinformatie.

De nieuwe editie omvat een volledig herziene en aanzienlijk uitgebreidere versie. Daarin wordt enerzijds uitgebreid ingegaan op de Oosterhoutse wijken, buurten en dorpen en anderzijds aandacht besteed aan specifieke (beleids)thema's. In een aparte katern wordt ook stilgestaan bij de positie van Oosterhout binnen de regio.

Atlas van Oosterhout