Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

FAQ

H

Hoe weet ik onder welke wetgeving mijn kind vanaf 1 januari 2015 valt?

Wat er voor uw kind verandert, leest u op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Een deel van de zorg valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet, een deel onder de Wet Langdurige Zorg en een deel onder de Zorgverzekeringswet. Voor de zorg die onder de Jeugdwet valt, is de gemeente Oosterhout vanaf 2015 uw aanspreekpunt. U kunt met uw zorgvraag terecht bij het Oosterhoutse sociaal wijkteam.

Houdt mijn kind in 2015 dezelfde hulpverlener?

Als uw kind in 2014 jeugdhulp ontvangt, dan heeft het in 2015 voor de duur van de indicatie recht op continuïteit van zorg. Uw kind kan dus in principe bij dezelfde jeugdhulpaanbieder blijven.

I

Is er een verwijzing nodig voor jeugdhulp? Wie mag die geven?

Er is geen verwijzing nodig voor zorg vanuit de huisarts, het consultatiebureau en het schoolmaatschappelijk werk. Iedereen kan hier gebruik van maken.

Er is wel een verwijzing nodig voor specialistische of langdurige zorg en hulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan therapie of psychische hupverlening, hulp aan huis of diagnostische onderzoeken. Daarvoor is een verwijzing nodig van het sociaal wijkteam of een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

K

Kan ik als ouder na 1 januari 2015 nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?

Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, wordt in overleg met u bepaald welke hulp voor u en uw kind wenselijk is. Als de gewenste jeugdhulp niet geleverd kan worden door de hulpverleners waarmee de gemeente een contract heeft, dan is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB). Er is dus een zekere mate van keuze mogelijk, al is die niet onbeperkt.

Kan mijn kind nog in de instelling blijven wonen na 2015?

Dat is afhankelijk van de vorm van het verblijf. Als uw kind verblijft in een instelling na een uitspraak van de rechter, dan kan uw kind in principe in de instelling blijven wonen voor de duur van de rechterlijke maatregel. Dit geldt in principe ook voor kinderen die na een uitspraak van de rechter in een pleeggezin worden opgevangen.

Voor indicaties die op een andere manier tot stand zijn gekomen dan met een uitspraak van de rechter, is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de indicatie geldig blijft voor de duur van de afgegeven indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Krijgt de gemeente inzicht in mijn medische dossier?

Nee. De gemeente moet er voor zorgen dat de zorg voor uw kind doorgaat en om die reden wel weten welke zorg uw kind nu krijgt. Om de privacy van u en uw kind te beschermen, is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen, en wie die informatie mag geven.

Krijgt mijn kind straks nog wel de juiste zorg?

Ja. Tot aan het verlopen van het overgangsrecht blijft de zorg zoals hij nu is en wordt deze gegeven door dezelfde zorgaanbieder. Na het verlopen van het overgangsrecht krijgen gezinnen de zorg die nodig is voor hun kind (en waar nodig voor het gezin/opvoeder). Het kan wel zijn dat die zorg in overleg met het gezin in de toekomst anders wordt ingericht. Op maat: wat nodig is.

M

Mijn kind heeft nu een indicatie voor Jeugdhulp. Houdt mijn kind na 1 januari 2015 zorg?

Hoelang uw kind in 2015 zorg ontvangt, hangt af van de geldigheidsduur van de indicatie of verwijzing.

  • Is de indicatie of verwijzing van uw kind heel het jaar 2015 nog geldig? Dan houdt uw kind in heel 2015 recht op de zorg van dezelfde zorgaanbieder. Dit heet het overgangsrecht. Dit recht stopt op 1 januari 2016.
  • Loopt de indicatie of verwijzing van uw kind in 2015 af? Uw kind houdt recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder tot het einde van de indicatiedatum of verwijzing.

Uitzonderingen hierbij zijn de door de rechter opgelegde maatregelen zoals bijvoorbeeld de pleegzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Deze kunnen een looptijd hebben van meer dan één jaar. De indicatie voor pleegzorg loopt door zolang het nodig is. Pleegkinderen kunnen dus bij dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven.

W

Wie bepaalt of mijn kind jeugdhulp ontvangt?

Als uw kind hulp nodig heeft, wordt u via professionals uit het sociale wijkteam of via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist doorverwezen. Een van deze professionals bespreekt samen met u en uw gezin wat er nodig is, wat uw gezin zelf kan doen en of er professionele hulp nodig is.