Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 
foto van een monument

Omgevingsvergunning voor monumenten

Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een omgevingsvergunning (voorheen monumentenvergunning) nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten

Waarvoor nodig?

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor alle wijzigingen aan de bouwkundige structuur van een monument. Het gaat hierbij om wijzigingen aan het hele pand. Inclusief de gevel, tuin, binnenplaats en het interieur.

Onderhoud aan monumenten

Per 1 januari 2012 is er geen vergunning meer nodig voor:

 • kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonumentaal pand waar de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden.
 • wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij geen hak- en breekwerk in het casco nodig is.
 • Overige bouwactiviteiten bij uw monument. U kunt dan denken aan tuinmeubels, schuttingen, keermuren ed.

U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg.

 

 

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van een beschermd pand. Bij gemeentelijke,provinciale en rijksmonumenten heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig bij alle sloop-,bouw-,en restauratiewerkzaamheden aan het monument. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Wijzigingen aan de buitenkant: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling;
 • Inpandige wijzigingen: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg.

Uw plan zal besproken worden in een Monumentencommissie. Vergaderdata (onder voorbehoud) Monumentencommissie in 2020 op vrijdagen van 10:00 uur tot 12:30 uur:

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 20 maart
 • 17 april
 • 29 mei
 • 10 juli
 • 21 augustus
 • 2 oktober
 • 13 november
 • 18 december

Instandshoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Zie:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

Isolatie aan historische gebouwen

Bent u eigenaar van een historisch pand? Dan is het goed om te weten dat er een gids is waarbij  een overzicht van de stappen die u kunt nemen als u uw pand zou willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Bijvoorbeeld wanneer u met een restauratie of herbestemming van het hele woonhuis bezig gaan, maar ook wanneer u  juist één ruimte zou willen na-isoleren. Zie:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/documenten/publicaties/2019/01/01/isolatie-van-historische-gebouwen

Vooroverleg aanvragen

In het omgevingsloket kunt u een vooroverleg aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig (wat is een DigiD ?). Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.