Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Collectieve zorgverzekering

logo VGZ
logo CZ
foto ziek beertje

In Oosterhout kunnen mensen met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De premies m.b.t. het jaar 2020 zijn nu bekend voor de verzekeringspakketten die inwoners via de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten. U kunt ze vergelijken op www.gezondverzekerd.nl

Kijk en vergelijk 

Gemeente Oosterhout werkt samen met verzekeraars CZ en VGZ voor de collectieve ziektekostenverzekering. Nu de premies bekend zijn, kunt u de pakketten van de verzekeraars CZ en VGZ met elkaar vergelijken. U kunt daarbij letten op bijv. de soort ziektekosten die worden gedekt, de premie, de dekking van de eigen bijdrage en andere zaken die voor u van belang zijn. 

De collectieve ziektekostenverzekering is voor mensen met een lager inkomen 

U kunt de verzekering afsluiten als: 

Uw inkomen maximaal 125% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden (inclusief vakantietoeslag) bedraagt: 

Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: €.1.840,04

Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd en ouder: € 1.964,38 

Uw vermogen niet meer bedraagt dan: 

Voor alleenstaande: € 6.120,-- 

Voor alleenstaande ouders/samenwonende/echtpaar: € 12.240,-- 

U geen premie- en betalingsachterstanden heeft bij een zorgverzekeraar.  

Een eigen woning waarin u zelf ook werkelijk woont, wordt bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten.

Inloopdagen 

Vragen over de verzekeringen van de verzekeraars kunt u stellen tijdens het inloopspreekuur op: 

Dinsdag 26 november 2019 van 14.00 tot 16.30 uur in Wijkcentrum De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout. 

Bent u niet in de gelegenheid om het spreekuur van de verzekeraars te bezoeken? Dan kunt u: 

De verschillende pakketten vergelijken op www.gezondverzekerd.nl 

Contact opnemen met de CZ klantenservice via (088) 555 77 77 of via info@cz.nl 

Een kijkje nemen op www.Vgz.nl/zorgverzekering/gemeentepakket  

Hulp nodig

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0162) 74 86 00 of via het e-mailadres burgeradviseur@surplus.nl

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.