Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Parkeernormen 2019

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten de parkeernormen te actualiseren. Deze normen zijn van toepassing bij nieuwbouw en verbouw van bestaande locaties.

Bent u benieuwd naar de nota en de geactualiseerde normen? Open dan de onderstaande links.

 

 

Het parkeerbeleid

In december 2009 is het parkeerbeleid "Stilstaan in de toekomst” vastgesteld door de gemeenteraad.
Met het parkeerbeleid worden doelen nagestreefd op het gebied van leefbaarheid, het economische functioneren van de binnenstad en bereikbaarheid. Daarnaast was actualisatie van het parkeerbeleid nodig om de gewenste kwaliteits­slag in de binnenstad voor wat betreft (gebouwd) parkeren te kunnen realiseren.

“Stilstaan in de toekomst” bevat concrete voorstellen voor maatregelen/ beleidsaanpassingen die bijdragen aan de hiervoor genoemde doelen. Medio 2013 heeft een tussentijdse evaluatie "Stilstaan in de toekomst" plaatsgevonden. Daarbij is zowel gekeken naar de uitvoering als de effecten van het parkeerbeleid.