Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

N629 Oosterhout-Dongen

De provinciale weg Oosterhout–Dongen, de N629, zal in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.
Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.  

Met de uitvoering van fase 1 is in augustus 2019 gestart. Voor een actueel overzicht van de stand van zaken van de werkzaamheden, zie: werk aan de weg

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg. In juli 2016 heeft het college van GS een voorkeur uitgesproken voor tracé Bundeling Noord. Een voorkeur die door de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen onderschreven wordt. Tracé Bundeling Noord is vervolgens verder uitgewerkt wat heeft geresulteerd in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). 
Het ontwerp PIP dat aanleg van de nieuwe N629 mogelijk moet maken, heeft begin 2018 ter inzage gelegen. Ook de commissie m.e.r. is toen om advies gevraagd.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r. is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast. 
Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen door Provinciale Staten vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.   
Het PIP heeft vanaf 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 en van 17 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 ter inzage gelegen. 
Tegen het door Provinciale Staten vastgestelde PIP is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State wordt 2de helft 2020 verwacht.

 

Gedeeltelijke afsluiting op- en afrit 19 (A27/N629) bij Oosterhout en Dongen

Afrit 19 vanuit Utrecht en de oprit richting Breda, zijn in het hemelvaartweekend van woensdagavond 20 mei 20.00 uur tot en met zondag 24 mei 20.00 uur afgesloten. Een deel van het kruispunt van de N629 wordt gereconstrueerd. Na de werkzaamheden wordt de nieuwe verkeersregelinstallatie in gebruik genomen. U kunt de omleidingsroutes bekijken via de digitale kaart: https://pnb.projectatlas.app/n629/map/omleidingen

Verkeer dat normaal gebruik maakt van afrit 19 op de A27 (Utrecht-Breda), rijdt in deze periode door over de A27 en keert bij aansluiting 18 Oosterhout-Oost. Verkeer dat normaal van oprit 19 Oosterhout op de A27 (Utrecht-Breda) gebruik maakt, rijdt in deze periode via oprit 19 (Breda – Utrecht) de A27 op en keert bij aansluiting 20 Geertruidenberg. Er kan wel van Oosterhout naar Dongen worden gereden over de Bovensteweg/N629 en omgekeerd.


Meer informatie

Van het tracé is ook een 3D visualisatie beschikbaar. Deze vindt u via: www.brabant.nl/kaartn629.

Nieuwsbrief augustus 2020 (PDF, 277 KB)
Nieuwsbrief juni 2020 (PDF, 405,4 KB)
Nieuwsbrief mei 2020 (PDF, 208 KB)
Nieuwsbrief december 2019 (PDF, 297,3 KB)
Nieuwsbrief september 2019 (PDF, 1,2 MB)
Nieuwsbrief juli 2019 (PDF, 1,2 MB)
Nieuwsbrief mei 2019 (PDF, 1,94 MB)
Nieuwsbrief februari 2019 (PDF, 1,61 MB)
Nieuwsbrief december 2018 (PDF,  297 KB)
Nieuwsbrief september 2018 (PDF, 686 KB)
Nieuwsbrief juli 2018 (PDF, 124 KB)
Nieuwsbrief januari 2018 (PDF, 413 KB)
Nieuwsbrief november 2017 (PDF, 1,28 MB)
Nieuwsbrief mei 2017 (PDF, 263 KB)
Nieuwsbrief december 2016 (PDF, 780 KB)
Nieuwsbrief april 2016 (PDF, 660 KB)
Nieuwsbrief maart 2016 (PDF, 537 KB)
Nieuwsbrief november 2015 (PDF, 338 KB)
Nieuwsbrief september 2015 (PDF, 602 KB)
Nieuwsbrief maart 2015 (PDF, 557 KB)


Contact

Contactpersoon provincie (fase 1): mevrouw S. Diesveld, telefoonnummer (06) 184 057 24 of per e-mail sdiesveld@brabant.nl 
Contactpersoon gemeente Oosterhout (fase 1): dhr. E. van der List, telefoonnummer 0162 - 489427 of per e-mail e.van.der.list@oosterhout.nl
Contactpersoon provincie (fase 2): de heer J. van Bremen, omgevingsmanager, telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl 
Contactpersoon gemeente Oosterhout (fase 2): de heer R. van Haaf, telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl 
Contactpersoon gemeente Dongen (fase 2): de heer O. van Rijn, telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl