Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Stadsvisie plus

De gemeenteraad van Oosterhout heeft in zijn vergadering van 30 januari 2001 de Stadsvisie 2000-2015 vastgesteld. De visie geeft aan in welke richting Oosterhout zich tot 2015 moet ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke ontwikkeling - zaken als woningbouw, verkeer en ruimtelijke ordening - maar ook om de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Oosterhout. Daarom mag de Oosterhoutse Stadsvisie de benaming Stadsvisie Plus dragen.

De Stadsvisie is een uitwerking van de besluiten die de gemeenteraad eind 1997 in het kader van de Strategiediscussie heeft genomen.

Inmiddels heeft de vastgestelde Stadsvisie Plus op onderdelen aan actualiteit ingeboet. Dit betreft o.a. de conclusie dat de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente uitsluitend aan de westzijde van de A27 zou plaatsvinden. In 2007 heeft de gemeenteraad namelijk het structuurplan Oosterhout-Oost vastgesteld, wat voorziet in een toekomstige ontwikkeling van stedelijke functies aan de oostzijde van de A27, tussen het kerkdorp Oosteind en het Wilhelminakanaal. Ter zake wordt verwezen naar de informatie die over de ontwikkeling Oosterhout-Oost elders op deze website kan worden geraadpleegd. 

Hier vindt u de complete

StadsvisiePlusOosterhout.pdf   (PDF 6.7MB)