Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Actieplan Stadshart

De naam Actieplan Stadshart staat voor de visie op de ontwikkeling van Oosterhout in de komende jaren. Doelstelling is het creëren van en kwaliteitsimpuls in het Oosterhoutse stadshart.  

In het Actieplan Stadshart staan tal van actiepunten die snel uitvoerbaar zijn, zoals het oplossen van een aantal fietsstallingsknelpunten, de aanpak van het wildplakken in het stadshart, vervuiling door sigarettenpeuken en het terugdringen van autoverkeer in het voetgangersgebied. Maar het omvat ook een aantal lange termijnacties, zoals de verbetering van de toegangswegen naar het stadshart, het terugdringen van leegstand en een aanvulling op de bestaande horeca. Toch moet het plan niet worden gezien als iets wat al helemaal vastligt. Ook andere mogelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de doelstelling van het Actieplan Stadshart zullen worden meegenomen.

Belangrijk daarbij is dat de gemeente Oosterhout het daarbij niet alleen voor het zeggen heeft, maar samen met andere belanghebbenden werkt aan de toekomst van ons stadshart. In het Actieplan Stadshart heeft de gemeente in een vroegtijdig stadium zichtbaar willen maken wat onze ambities zijn. Dit biedt andere partners in de stad en mogelijke investeerders een helder perspectief dat hen in staat stelt afwegingen te maken of Oosterhout voor hen een aantrekkelijke stad is om daar (op term in) in te investeren.

De gemeenteraad van Oosterhout stemde op 16 december 2009 in met het Actieplan Stadshart.

Waarom een Actieplan Stadshart?

Het Actieplan Stadshart moet op het gebied van wonen, winkelen, recreëren en ondernemen leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het Oosterhoutse stadshart. Ook moet het stadshart schoon, heel en veilig zijn. Bovendien wil Oosterhout de concurrentie met de omliggende steden aan kunnen blijven gaan. Dat is belangrijk voor de economische gezondheid van alle in Oosterhout gevestigde ondernemers, en vooral voor de ondernemers in het stadshart.
Klik op de link voor het Actieplan Stadshart.  (pdf 9.2 MB)

Wat staat er in?

In het Actieplan Stadshart staat omschreven hoe het stadshart van Oosterhout de komende tien jaar een forse kwaliteitsimpuls kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via het creëren van fraaie pleinen, veel groen, een vernieuwd Arendshof, ondergronds parkeren bij Schapendries, een levendige en groene Markt, fraaie entrees richting de parkeergarages, woningen boven winkels, voldoende huisvesting voor jongeren, een ruim, vernieuwend aanbod van detailhandel en een schoon, heel en veilig stadshart.

De grootste uitdaging is het opheffen van de onbalans in de stad: er ligt een grote nadruk op publiekstrekkers aan de westkant van het centrum, Arendshof en het Bouwlingcenter, waardoor de Markt en omgeving minder bezoekers trekken. Andere wensen van het college van burgemeester en wethouders zijn het opheffen van het gesloten karakter van Arendshof, bijvoorbeeld door vervanging van het oudste deel van Arendshof door nieuwbouw. Ook de Vijzel en de doorgang naar deze parkeerplaats vanaf de Kerkstraat vragen om verfraaiing.

Klik op de link voor het beeldverhaal – Zomaar een dag in 2020.  (pdf 1.1 mb)

Hoe is het Actieplan Stadshart opgesteld?

Het Actieplan Stadshart is opgesteld op basis van de inbreng van bewoners, ondernemers en bezoekers. Aanvullend hebben deskundigen op het gebied van stadscentra hun oordeel gegeven. Begin juli 2009 is de eerste versie van het plan aan de bevolking gepresenteerd, in de vorm van een nota en de film ‘Compact stadshart in balans’.

Is er al over besloten?

Op 22 september 2009 heeft de gemeenteraad in een opiniërend debat haar eerste visie op het plan gegeven. De daar gegeven reacties én gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie van het Actieplan Stadshart. De gemeenteraad van Oosterhout stemde op 16 december 2009 in met die definitieve versie van het Actieplan Stadshart.