Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Structuurvisie Gemeente Oosterhout

 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vast. Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Een structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Aldus de Wro.

Door de gemeenteraad is op 22 oktober 2013 een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Oosterhout vastgesteld.

Om kennis te nemen van de inhoud ervan klikt u op de link Structuurvisie.

Door op de link Raadsbesluit (pdf-bestand 695 kb) te klikken kunt u kennis nemen van het raadsbesluit van 22 oktober 2013 en van het daaraan ten grondslag liggende voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders