Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vrachelsestraat-Molenakker te Den Hout (Hartveld)

Dit woningbouwproject heeft betrekking op 11 nieuw te bouwen grondgebonden woningen in de diverse prijsklassen van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Het is een initiatief van de eigenaren van de percelen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. De gemeente heeft de planologische procedure doorlopen en het bestemmingsplan is in april 2016 onherroepelijk geworden.

Stand van zaken en planning

De eerste 4 woningen van het plan zijn inmiddels gerealiseerd en bewoond. Ter plaatse is het aangrenzende gebied voorzien van een tijdelijke inrichting. De grote stal is inmiddels gesloopt en de bestaande woning wordt op korte termijn gesloopt. Dit voorjaar wordt gestart met de bouw van de overige woningen. Voorafgaand aan de bouw van de woningen wordt er een bouwplaats ingericht.

Op het moment dat ook de overige woningen gereed zijn wordt het openbaar gebied, grenzend aan het plangebied, van een definitieve inrichting voorzien.

Contact

Indien u vragen heeft over de herinrichting van het openbaar gebied kunt u contact opnemen met mevrouw S. Snoeren-Dumont, van de gemeente Oosterhout. Bereikbaar via e-mailadres s.snoeren@oosterhout.nl of via telefoonnummer 140162.

Voor informatie over de nog te koop staande woning in het plan (Hartveld) kunt u terecht op de site Wonen in Den Hout Oosterhout.

Aanvullende informatie

- Onherroepelijk bestemmingsplan