Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Van Oldeneellaan 1 (De Baron)

(Dit is een voorlopige impressie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Het voormalige politiebureau aan de Van Oldeneellaan is reeds jaren niet meer als zodanig in gebruik en staat al geruime tijd leeg. Hierbij komt het gegeven dat de locatie vervuild is en bij een herontwikkeling sprake is van een aanzienlijke saneringsopgave. Het uitblijven van deugdelijk beheer en onderhoud aan het pand, maken dat dit steeds verder in verval raakt.
Daardoor is sprake van een onverzorgde uitstraling in het straatbeeld op een zo prominente plek aan de rand van Slotjes Midden.

Door Somnium Real Estate en Maas-Jacobs is voor deze locatie een plan ontwikkeld, inhoudende sloop van de bestaande bebouwing en sanering van de ter plaatse aanwezige bodemverontreiniging en de realisatie van 18 grondgebonden woningen en 15 goedkope startersappartementen.

Met herontwikkeling van deze locatie kan een eigentijdse bij de omliggende bebouwing passende invulling aan de rand van het centrum van Oosterhout worden gerealiseerd.
Reden waarom het college in beginsel heeft ingestemd met de stedenbouwkundige opzet.
Initiatiefnemers zullen tijdens een informatieavond hun plannen toelichten. Zodra de datum van deze informatieavond bekend is, worden de (direct) omwonenden hierover geïnformeerd.

Om de voorgenomen plannen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig.
De te volgen stappen in de procedure worden op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.