Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

't Zandoogje

Historie

In 1993 werd gestart met de bouw van woningen in de nieuwbouwwijk Vrachelen. De hele wijk, die bijna gereed is, zal straks zo’n 3200 woningen en zo’n 7000 bewoners huisvesten. In de wijk zijn 2 basisscholen gevestigd. Lange tijd bevond zich op de locatie van ’t Zandoogje een derde, tijdelijke basisschool. Door de afname van het aantal leerlingen is de tijdelijke school begin 2017 afgebroken. 

Verkenningen

In het voorjaar van 2017 is door de gemeente gevraagd om met voorstellen te komen voor een nieuwe invulling van het gebied. Iedereen mocht ideeën aandragen en in totaal zijn er bijna 150 ideeën binnen gekomen. De ingediende plannen liepen ver uiteen, zowel qua inhoud als qua uitwerking, maar het merendeel van de suggesties richtte zich op wonen, gevolgd door groen en maatschappelijke functies. De resultaten van de verkenning zijn terug te vinden in het resultatendocument. Op basis van de verkenningen heeft het college van B en W in juli 2017 besloten dat dat de nieuwe functie ‘wonen in het groen’ moet worden, eventueel ondersteund met een maatschappelijke functie.

Grondverkoop

In 2018 wordt de procedure om te komen tot de ontwikkeling van de locatie en uiteindelijk de grondverkoop  gestart. Daartoe zal een marktpartij/bedrijf geselecteerd worden uit de groep die tijdens de verkenningsfase heeft laten weten actief met de realisatie aan de slag te willen en ook in staat is dit te realiseren. Om tot een goede selectie te komen zal een beperkt aantal partijen/bedrijven gevraagd worden een uitgebreid inhoudelijk en financieel voorstel te doen. Dit voorstel zal beoordeeld worden op basis van:

- Financiën
- Stedenbouw en architectuur
- Inrichting buitenruimte
- Duurzaamheid
- Betrokkenheid omwonenden

Betrokkenheid aanwonenden

Tijdens de verkenningsfase  is een groep actieve bewoners ontstaan die zich met de toekomstige ontwikkeling van ’t Zandoogje wil bezig houden. Nadat het college besloten had om de functie ‘wonen in het groen’ te laten uitwerken hebben de bewoners een wensenlijst opgesteld. Deze wordt aan de partijen/bedrijven vooraf meegegeven. Bij de selectie kan getoetst worden op welke wijze er rekening is gehouden met deze wensen. Ook wordt van de uiteindelijk geselecteerde partij gevraagd om de aanwonenden te blijven betrekken bij de verdere uitwerking.

Contact

Projectmanager is Hilde van Houwelingen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 of via het e-mailadres h.van.houwelingen@oosterhout.nl.

Achtergrondinformatie