Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

't Zandoogje (Le Duett)

Impressie Zandoogje

Historie

Lange tijd bevond zich op de locatie van ’t Zandoogje een tijdelijke basisschool. Door de afname van het aantal leerlingen in de wijk Vrachelen is deze tijdelijke school begin 2017 afgebroken. 

Verkenningen

In het voorjaar van 2017 is door de gemeente aan de samenleving gevraagd om met voorstellen te komen voor een nieuwe invulling van het gebied. Iedereen mocht ideeën aandragen en in totaal zijn er bijna 150 ideeën binnen gekomen. De ingediende plannen liepen ver uiteen, zowel qua inhoud als qua uitwerking, maar het merendeel van de suggesties richtte zich op wonen, gevolgd door groen en maatschappelijke functies. Op basis van de verkenningen heeft het college van burgemeester en wethouders in juli 2017 besloten dat de nieuwe functie ‘wonen in het groen’ moet worden, eventueel ondersteund met een maatschappelijke functie.

Selectieprocedure

Begin 2018 is gestart met het vinden van een geschikte partij om het gebied te ontwikkelen. Aan alle partijen die tijdens de marktverkenning een plan passend binnen het thema “Wonen in het groen” hebben ingediend, is gevraagd of zij een plan voor het gebied wilden opstellen en een grondbod voor de locatie wilden uitbrengen. In totaal hebben zeven partijen hieraan mee gewerkt.

Binnen de gemeente is vervolgens een beoordelingscommissie samen gesteld, die alle ingediende plannen inhoudelijk heeft beoordeeld. De commissie heeft hierbij gekeken naar financiën, stedenbouw en architectuur, inrichting buitenruimte, duurzaamheid en de manier waarop omwonenden bij het verdere proces betrokken gaan worden.

Eind augustus hebben alle partijen hun plan aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Het verslag van de beoordeling waarbij de puntentoekenning inhoudelijk verder is uitgewerkt, is ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Op 2 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het advies van de beoordelingscommissie. De keuze is hierbij gevallen op het plan van Van Hofwegen Projectontwikkeling BV in samenwerking met Grosfeld van der Velde architecten.

Ontwikkeling het Zandoogje door Van Hofwegen Projectonwikkeling BV

De ontwikkeling betreft de realisatie van in totaal 18 villa-appartementen, verdeeld over twee appartementengebouwen van ieder drie bouwlagen. De appartementen worden geplaatst in een groene omgeving. De huidige opvang voor regenwater (wadi) wordt vergroot en een groot deel van de huidige bomen blijft behouden. De inrichting van de openbare ruimte is natuurlijk, groen en landschappelijk. Het parkeren voor de bewoners wordt geheel onder de gebouwen opgelost. Met recht kan hier gesproken worden over “Wonen in het groen”.
Er is gekozen voor lage bebouwing die afstand heeft ten opzichte van de woningen aan het Zandoogje en de Hondstraat. 

Procedure

In 2019 wordt het plan voor de appartementen en voor de buitenruimte verder uitgewerkt. Deze plannen worden in augustus/september aan omwonenden toegelicht. In de tweede helft van 2019 zal naar verwachting een aanvraag omgevingsvergunning door de ontwikkelaar bij de gemeente worden ingediend. De gemeente communiceert hierover via deze website en via de gemeentelijke pagina in “de Oosterhouter”. Zodra de vergunning is verleend en de procedure is afgerond, kan worden gestart met de bouw. Naar verwachting zal dit begin 2020 zijn.

Contact

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met H. van Houwelingen van de afdeling stadsontwikkeling via h.van.houwlingen@oosterhout.nl of het algemene nummer 14 0162.
De appartementen worden verkocht via Makelaar Van de Water. Indien u interesse heeft in een van de appartementen of bijvoorbeeld meer wilt weten over de verkoopprijzen klik dan op deze link Makelaar Van de Water.

Informatie