Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Steenovensebaan 28 (Dorst)

Inleiding

Lavi aan de Steenovensebaan in Dorst gaat haar deuren sluiten. Voor deze varkenshouderij komen ruimte-voor-ruimte kavels terug. Deze ontwikkeling komt voort uit nieuwe afspraken tussen enerzijds de varkenshouder en anderzijds de provincie Noord Brabant, ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte en de gemeente Oosterhout.

Geschiedenis

In 2014 werd een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de varkenshouderij aan de Steenovensebaan in Dorst. De geplande uitbreiding stuitte op weerstand bij omwonenden. Na procedures bij de rechtbank en de Raad van State werd de omgevingsvergunning in 2016 onherroepelijk. De gemeente werd door de omgeving gevraagd om met de eigenaar van de varkenshouderij naar een oplossing te zoeken, maar deze zoektocht bleek tevergeefs. Daarom werd contact gezocht met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte van de provincie. In overleg met alle betrokken partijen is afgesproken dat Ruimte voor Ruimte de locaties Steenovensebaan gaat ontwikkelen.

Kwaliteit buitengebied

Gedeputeerde Erik van Merrienboer: “In het verleden heeft de provincie miljoenen vierkante meters aan oude stallen gesloopt. De kosten daarvan moet de provincie voor een deel nog terugverdienen met de verkoop van woningbouwtitels: Ruimte voor Ruimte. Door deze woningbouwtitels slim in te zetten proberen we ook nu weer meerwaarde te leveren aan de kwaliteit van het buitengebied. Dat de inzet van Ruimte voor Ruimte nu een oplossing biedt voor een zich al jaren voortslepende hinderlijke situatie, is winst voor alle partijen!”

Ontwikkeling

Ruimte voor Ruimte heeft met de eigenaar van het terrein aan de Steenovensebaan over de aankoop van de locatie afspraken gemaakt. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de locatie. Bij de verdere planvorming worden omwonenden en de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd en betrokken.

Schetsontwerp

Vanaf 7 mei ligt het schetsontwerp voor de ontwikkeling Steenovensebaan 28 ter inspraak. Het betreft een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling met een vijftal kavels welke voorzien zijn voor woningen. In het ontwerp is rekening gehouden met de lintbebouwing van de Steenovensebaan en is er door de positie van de bebouwing en openbare ruimte een boerenerf gecreëerd.

Inspraak

Vanaf 7 mei tot en met 17 juni ligt het schetsontwerp voor de ontwikkeling aan de Steenovensebaan 28 ter inzage.

Informatie

*Ruimte voor Ruimte is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant. Ruimte voor Ruimte ontwikkelt bouwkavels dankzij de Ruimte voor Ruimte regeling. Voor de Ruimte voor Ruimte regeling zijn in het buitengebied van Noord-Brabant veestallen afgebroken en zijn fosfaatrechten ingeleverd. Maar Ruimte voor Ruimte gaat verder. Ze helpen gemeente en provincie met actuele vraagstukken.

Ruimte voor Ruimte is in beeld gekomen toen de gemeente nadacht over hoe ze om kon gaan met het bedrijf aan de Steenovensebaan 28 (LAVI). Eigenlijk werkt Ruimte voor Ruimte als een ontwikkelaar, met dit verschil dat de provincie Noord-Brabant de enig aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte is. Daarnaast beoogt Ruimte voor Ruimte de provincie economisch en maatschappelijk vitaler te maken. U vindt meer informatie op de website van Ruimte voor Ruimte m.b.t. de kavels in Dorst en Steenovensebaan.

Bijlagen:

Raadinformatieavond 6 mei 2020

Op 6 mei jl. is de gemeenteraad digitaal geïnformeerd over de ontwikkelingen Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de plannen gepresenteerd door de ontwikkelaar en waren de raadsleden in staat om vragen te stellen. Via onderstaande link kunt de raadinformatieavond terug kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ysNzEELrwBI

Digitale omgevingsdialoog 27 mei 2020

Op 27 mei jl. heeft er een digitale informatieavond plaatgevonden over de ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Via onderstaande link kunt u de informatieavond terugkijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ilDLF9WjGZc